Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags att samla namn för regionomröstning

Tydliga väljarkrav på folkomröstning bör accepteras

Annons

Dags att rösta om regioner? Foto: VLT;s arkiv

Moderaterna kräver folkomröstning om förslaget att bilda Region Svealand, som skulle innebär att sex landsting och län slogs samman till en storregion. Partiet hänvisar till stöd av 59 procent av västmanlänningarna i en opinionsmätning. Folkomröstningen skulle äga rum samtidigt som de allmänna valen 2018.

Den rödgröna landstingsmajoriteten avvisar kravet på folkomröstning i Västmanland, då beslutet om regionindelningen fattas av staten. De pekar på att 60 procent i opinionsmätningen inte kände till eller hade liten kännedom om förslaget. Kunskapsnivån vill de rödgröna höja genom debatt och information.

Juristerna på SKL, Sveriges kommuner och landsting, är också skeptiska till folkomröstningar om förslaget till storregioner. De menar att opinionsmätningar kan vara billigare och bättre för att få reda på vad väljarna tycker.

Det kan nog stämma att många väljare saknar djupa kunskaper eller engagemang i den abstrakta regionfrågan. Men det är ändå rimligt att tro att väljarna vet mer om frågan nu än när förslaget först presenterades i mars.

Debatten har blivit mer intensiv och i fler län än Västmanland ställs krav på folkomröstningar. Enligt en Sifomätning har motståndet mot storregioner ökat till 48 procent från 43 procent i april, medan stödet för storregioner minskat från 28 till 24 procent. Det verkar således som motståndet ökar när regionfrågan blir mer känd.

Folkomröstningar har en demokratisk fördel över opinionsmätningar. Det är svårare för politiker att gå emot ett resultat av en folkomröstning.

Opinionsmätningar kan, bland annat för att det går att ställa flera frågor, tolkas på olika sätt. Bortfallet i mätningar har ökat, vilket minskar tillförlitligheten.

Sättet att ställa frågan kan också påverka resultatet. Moderaterna nämner till exempel i sin mätning folkomröstningar innan frågan om att folkomrösta ställs, vilket kan ge fler positiva svar.

Folkomröstningar bör bara dock användas när intresset för frågan är stort, partiernas väljare är splittrade och det finns tydliga alternativ.

Det starkaste engagemanget mot storregioner har varit i områden med stark egen samhörighet, som Jämtland och Halland. Frågan är om något liknande finns för att värna Västmanland.

Regeringen har skjutit på den snäva tidsplanen. Det bör göra det lättare att genomföra folkomröstningar.

Normalt krävs i landsting och kommun att minst 10 procent av de röstberättigade kräver folkomröstning. Då blir det en rådgivande omröstning om inte två tredjedelar av fullmäktigeledamöterna röstar nej.

Även om beslutet om storregioner fattas statligt borde så många namnunderskrifter ge folket i Västmanland rätt att rösta om frågan. Så motståndarna bör ge sig ut och samla åtminstone drygt 20 000 namn.

Mer läsning

Annons