Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det gäller att se igenom propagandan

Ryska försök att påverka valet i USA har fått stor uppmärksamhet och det finns en oro för liknande försök i franska, tyska och svenska val.

Annons

Där finns exempel på cyberattacker, där felaktiga uppgifter har spritts, bland annat om försvarsminister Peter Hultqvist (S). Det är dock långt ifrån första gången ett land har försökt påverka politiken i ett annat land.

Sovjetunionen gjorde på sin tid envetna försök att påverka svensk opinion och stödja de svenska kommunisterna. Där fanns i praktiken sovjetstyrda organisationer som Svenska fredskommittén, genom olika vänskapsförbund skulle en bild av de "fredliga, framstegsvänliga och frihetliga socialistiska staterna" spridas.

I det internationella ungdomssamarbetet fanns Demokratisk Ungdoms världsfederation, kommuniststyrd och långt ifrån demokratisk.

Det gällde att se upp med namn som innehöll "demokratisk" och "folkrepublik" som Tyska Demokratiska Republiken (DDR, alltså Östtyskland). De var diktaturer som ville ge sken av att folket hade makten.

Genom tidningar och radiosändningar spreds den sovjetiska världsbilden. Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg skriver i "Mig äger ingen" om hur "De svenskar som under femtiotalet lyssnade på kortvågsradio kunder ratta in mormors röst som inledde Moskvaradions nyhetssändningar med de distinkta orden 'Här är Moskva'. Om det var en yngre, snabbare stämma var det mamma som satt vid mikrofonen."

Sovjets argument påminde en hel del om dagens "Faktaresistens": Medierna i väst var styrda av ägarna och förmedlade de makthavandes världsbild. I de kommunistiska länderna var medierna däremot styrda av folket och gav en mer sanningsenlig bild.

De lyfte gärna fram västliga medierapporter om arbetslöshet och andra problem som bevis för att det var bättre i de egna länderna där alla sades ha arbete och där ekonomin ständigt gick framåt.Fast det egentligen visade hur fel de hade.

Västliga fria medier rapporterade också om problem i de egna länderna, medan kommunistmedierna fungerade som hejaklacksledare för regimerna.Väst försökte också påverka och komma runt censuren i öst. Voice of America hade många lyssnare, liksom BBC.

I Estland – dåvarande estniska Sovjetrepubliken – kunde man genom att se på finsk tv få en bättre bild av västvärlden än andra dåtida sovjetmedborgare.Efter murens fall har organisationer, också svenska, på olika sätt stött demokrater i Ryssland. Det försöker president Putin stoppa.

Så visst gick, och går, propagandan åt båda håll. Och visst fanns det "åsiktsbubblor" av svenska kommunister som trodde på sovjetpropagandan och misstrodde svenska medier, ledande politiker och vad de kallade den "borgerliga demokratin".

Men de var ändå få.

Breda demokratiska folkrörelser, partier och medier nådde många och hade större trovärdighet. Socialdemokraterna kunde hålla dåtidens sovjettrogna kommunistparti kort.

Vi lär som ett öppet och demokratiskt samhälle fortsatt få leva med att andra länder försöker påverka politiken. Med pappersvalsedlar går det dock inte att manipulera rösträkningen.

Risken är snarare att fler än tidigare misstror den svenska demokratin, uppgifer i medier och därmed har lättare att tro på propagandan utifrån.

Här gäller det att se upp och vara vaksam. Bra att totalförsvaret är på väg tillbaka.

Mer läsning

Annons