Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kajsa Dovstad: Sjuksköterskors föräldradagar hotar vården i sommar

Behöver föräldraförsäkringen vara 480 dagar?

Annons

Vårdplatsbrist drabbar förlossningsvården i sommar.

Sommarens vårdplatsbrist närmar sig med stormsteg. Extra drabbad är förlossnings- och neonatalvården. En sällan uppmärksammad anledning till personalbristen i sjukvården är sjuksköterskors uttag av föräldraförsäkring. Det är dags att ställa sig frågan: Är föräldrars kvalitetstid med sina barn mer värd än livet på de mödrar och nyfödda som samma föräldrar hade kunnat rädda om de hade varit på jobbet?

Att vara sjuksköterska med specialistkompetens inom neonatalvård eller som barnmorska är otacksamt. Särskilt om du arbetar på sjukhus med dygnet-runt verksamhet. Lönen motsvarar inte din kompetens och, tillskillnad från i många andra yrken, finns få möjligheter att med tiden skära ner på nattpassen om du vill fortsätta att arbeta med patienter. Politiker och sjukhusledningar har alldeles för länge undervärderat specialistutbildade sjuksköterskor.

Lösningen på sjuksköterskebristen stavas dock inte bara lönehöjningar. I dag schemaläggs inte personalen när patienterna behöver vård. Sjukhusen har mycket små möjligheter att styra uttaget av föräldradagar, till skillnad från semesterönskemål vilka i större utsträckning måste jämkas med verksamhetens behov. Förlossnings- och neonatalvården ska fungera dygnet runt, årets alla dagar. Jobba på sommaren? Den som har barn har vetorätt med föräldraförsäkringskortet.

Föräldraförsäkringens ursprungliga syfte - att föräldern ska vara hemma för att knyta an till sitt nya barn - har gått helt förlorat. Sedan införandet på 1970-talet har föräldraförsäkringen utökats från 180 till 480 dagar. En förälder har numera rätt att ta ut föräldraledighet fram till att barnet fyller tolv, innan var gränsen åtta. Således används föräldraledigheten inte bara till omsorg om nyfödda och små barn; utan till att förlänga semestern när barnen har kommit en bra bit upp i skolåldern. 

För arbetsgivare i kvinnodominerade sektorer blir problemet extra tydligt.

För arbetsgivare i kvinnodominerade sektorer - som sjukvården - blir problemet extra tydligt. Kvinnor tar ut fler föräldradagar än män. Per-Erik Sandström, verksamhetschef för Barn- och ungdomscentrum i Västerbotten menar att: "Ingen grundbemanning i världen klarar av det stora uttaget av föräldraledighet under somrarna. Det är ett av de största problemen för sjukvården över huvud taget" (Dagens medicin 31/5). Trots att Västerbottens läns landsting erbjuder sjuksköterskor minst 15 000 kronor per flyttad semestervecka kommer personalsituationen att vara ansträngd i sommar.

Vi måste fundera. Behöver föräldraförsäkringen vara 480 dagar? Hur många dagar ska föräldrar kunna överföra till varandra? Ska veto-rätten gälla alla, alltid? Även om barnet är fyra år? åtta? tolv? Hur kan arbetsvillkoren ändras så att även äldre vårdpersonal, som inte är i barnafödande ålder, orkar jobba på sjukhus? Hur värderar vi erfarenhet?

Det är inga roliga prioriteringar som behöver diskuteras. Obekväma frågor måste ställas. Politiker, arbetsgivare och fackförbund har alla ett samhällsansvar. Sommarkaoset i vården är inte värdigt en välfärdsstat. I synnerhet inte när förlösande kvinnor och deras barn kommer i kläm.

Mer läsning

Annons