Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dyrbara metaller i malmfält i Bergslagen – 10 miljoner till kartläggning

Det har hittats stora mängder dyrbara och sällsynta metaller som är värdefulla för industrin i Bergslagen. Regeringen satsar nu ytterligare 10 miljoner på en kartläggning av metallerna i Bergslagen.

Annons

I oktober 2016 fick Sveriges geologiska undersökning, SGU, i uppdrag av regeringen att ta fram en metodik för kartläggning av innovationskritiska metaller och mineral i större skala, samt kartlägga och inventera tillgångar som finns i befintligt gruvavfall. En delrapport har lämnats över till närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

- Sverige har en god tillgång på innovationskritiska metaller. Det är därför viktigt att få klarhet i möjligheterna att utvinna metaller ur inte minst befintligt gruvavfall och få en bättre kunskap om var och vilka metaller och mineral som finns i Sverige. Dessa kommer att behövas för tillverkning av de miljö- och teknikinnovationer som är under utveckling, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg i ett pressmeddelande.

Nu har SGU:s uppdrag utökats med 10 miljoner kronor för kartläggning av innovationskritiska metaller i Bergslagen.

Det handlar om att råvaror från primära och sekundära (gruvavfall) källor i Bergslagen ska identifieras och inventeras. SGU har också ett pågående projekt med fördjupad kartläggning i vissa så kallade nyckelområden som löper 2017–2018, där myndigheten satsar cirka 15 miljoner kronor av sitt ordinarie anslag. Allt detta tillsammans gör att det framöver blir stort fokus på just Bergslagen.

Båda uppdragen är kopplade till regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri.

Några slutsatser från delrapporten:

• Fyndigheter och fynd är vanligast förekommande i de stora klassiska malmfälten (Bergslagen, Skelleftefältet, Norrbotten) men det finns även fynd i andra områden.

• I Bergslagen finns det intressanta uppslag av bland annat sällsynta jordartsmetaller, volfram, gallium, germanium, indium, mangan och kobolt.

• Kunskapsläget för gruvavfall (anrikningssand, varp) är sämre än för fast berg.

• Det finns kända, malmberäknade tillgångar av nickel, kobolt, litium, grafit, sällsynta jordartsmetaller, volfram, tantal, molybden och flusspat.

• Det finns flera mindre fyndigheter av niob, tenn, antimon, beryllium, samt platinagruppens element.

• Det finns tydliga indikationer på att det finns ytterligare fynd av kritiska metaller som ännu inte upptäckts och detaljundersökts.

Foto: Per Knutsson

Mer läsning

Annons