Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Över hälften av länsborna är överviktiga

I Västmanland är över hälften av invånarna överviktiga eller feta. Dessutom är många fysiskt inaktiva – särskilt i Surahammars kommun.

Annons
Arkivbild.

Fler än hälften av invånarna i Mellansverige övervikt eller fetma. Det visar en färsk undersökning som landstingen/regionerna i Uppsala, Sörmland, Värmland, Västmanland, och Örebro län gjort.

Andelen med övervikt är högre bland män än bland kvinnor. Fetma är däremot lika vanligt bland båda könen och har nästan fördubblats sedan år 2000. I Västmanland är 19 procent av befolkningen feta, motsvarande var femte person.

Läs också: Rekordmånga turister till Västmanland – Steam Hotel en av anledningarna

Unga vuxna sitter mer än de äldsta

Rapporten visar också att nästan hälften av de förgymnasiala barnen i Mellansverige är fysiskt inaktiva. Barn och unga vuxna är mer stillasittande än de allra äldsta (85+ år). Hur aktiva personer är kopplas till sociala klasskillnader. Inaktiva vuxna har i högre grad kortare utbildning. Fetma är också vanligare bland personer som saknar eftergymnasial utbildning.

Minst aktiva av västmanlänningarna är invånarna i Surahammars kommun. Bland dem svarar endast 55-57,9 procent att de är fysiskt aktiva. I Norberg, Skinnskatteberg, Fagersta, Köping, Arboga och Kungsör är 58-60,9 procent aktiva och i Hallstahammar, Västerås och Sala kommuner är motsvarande siffra 64-66,9 procent. I Surahammar är det också färre som anger att de har god hälsa, 55-58,9 procent anser sig ha det jämfört med 59-70,9 procent i resterande länet.

Läs också: Rekordmånga vill få hjälp med sina skulder – långa väntetider för sanering

Män uppger att mår bättre än kvinnor

Det finns också skillnader mellan mäns och kvinnors levnadsvanor och mående, visar undersökningen. Kvinnorna lägger betydligt mer tid på hemarbete än männen. Männen anger också att de har bättre psykisk hälsa. Störts skillnad syns i åldrarna 18-29 år. I den åldern anger 77 procent av männen att de har ett gott psykiskt välbefinnande medan 62 procent av kvinnorna anger det, vilket är en skillnad på 15 procent.

Generellt ökar psykiskt välbefinnande med åldern, för både män och kvinnor, upp till 70-84 år, därefter sjunker andelen som mår bra.

Sammanlagt har 34  000 personer i de olika regionerna och länet svarat på enkäten varav 6 000 i Västmanland. Undersökningen genomförs regelbundet med några års mellanrum, senaste gången var 2012.

Definitioner:

Undervikt = BMI under 18,5

Övervikt = BMI mellan 25 och 29,9

Fetma = BMI 30 eller högre

Fysiskt inaktiva = rör sig mindre än 150 minuter i veckan

Annons