Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Politiker – besinna er!

Om några dagar skall kommunfullmäktige i Norberg rösta om VKS skall tillåtas att uppföra sammanlagt trettionio (39) vindkraftverk i de fina skogarna mellan Norberg och Avesta.

Annons
Vindpark. På måndag fattar Norbergs kommunfullmäktige beslut om ett yttrande över vindkraftssatsningen mellan Norberg och Avesta. Bilden är (ett något beskuret) fotomontage som enligt företaget VKS visar hur det skulle se ut inne i området med vindkraftverk.

Vart och ett av vindkraftverken kommer att vara 200 meter högt och nattetid lysa med kraftiga röda lampor som kommer att synas vida omkring.

Vindkraftverken kommer att vara i beräknad drift endast under cirka tjugo (20) år! De första cirka 12 åren beräknas verken gå med förlust. Övriga år därefter finns förhoppningar om vinst. Efter detta kommer de att ställas av, slutkörda och förbrukade, olönsamma eller omöjliga att reparera.

Det är – i vart fall tänkt – att de sedan skall monteras ned. De fundament som kommer att utgöra kraftverkens förankring i marken, sammanlagt hundratals kubikmeter av det miljöfarliga ämnet betong (innehåller bland annat krom), kommer inte att tas bort, det skulle vara extremt kostnadskrävande, utan bli kvar i markerna för all framtid men tänkta att ”täckas över”. Hur skall skog någonsin kunna växa där?

För att uppföra dessa gigantiska vindmonster krävs omfattande väg-byggnationer, vägar av stor bredd och höjd, med bärighet som klarar av extremt tunga och otympliga släp. Bara varje vinge till rotorerna kommer att mäta fyrtiofem (45) meter! Till detta kommer transporten av alla andra mycket tunga delar, rören som skall sammanfogas mot höjden, de tunga gjutna axlarna och växeldelarna i mekanismen som vidarebefordrar den roterande kraften etc.

Är det verkligen värt att förstöra ett stort naturområde med stora kulturvärden av riksintresse för – faktiskt – all överskådlig framtid för att under endast 20 år försöka få dessa vindkraftverk att leverera el till nätet? Vindkrafts-el anses vara ekonomiskt försvarbar vid en elkostnad på cirka 80 öre per kWh. Med den förhållandevis låga elförbrukning och mycket goda tillgång på el som vi har i dag med cirka 28-30 öre per kWh ligger vi alltså långt ifrån ett prisläge som ekonomsikt motiverar att uppföra verken.

Ekonomin för VKS och andra kraftintressenter ligger helt i de omfattande statliga bidrag som man räknar med skall betalas ut. Och när dessa vindkraftverk tjänat ut efter 20 år, skall då nya naturområden förödas för all framtid för ytterligare 20 års tveksam och dyr elproduktion i något annat område?

Jag vet att Norbergs fullmäktige, liksom de flesta kommunfullmäktige i landet, oftast eller alltid, röstar igenom det som kommunstyrelsen redan beslutat. Men det är faktiskt hos fullmäktige makten ligger, ni kan sätta stopp för detta ödesdigra och felaktiga beslut!

Norbergs politiker borde kunna visa samma mod och insikt som företrädare för samtliga partier i Köping som i ett beslut i mars 2015 meddelade ett rungande nej till att förstöra det vackra området kring Vågsjön med gigantiska vindkraftverk (beslutet finns att läsas i sin helhet på Köpings kommuns hemsida). Det projektet skrotades helt.

Jag är övertygad om att när människor i Avesta och Norberg kommer att se dessa vindkraftsmonster resa sig högt över skogen i ett förött landskap, kommer man att ställa sig frågan, hur kunde ni? Vi förstod ju aldrig att det skulle bli så här!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons