Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Prognosen: minus 29 miljoner kronor om tre år

Norbergs kommun beräknas i år göra ett resultat på över 22 miljoner kronor. Men om några år kan förhållandena vara de omvända med ett underskott på nära 30 miljoner kronor enligt senaste prognosen.

Annons

Den ekonomiska prognosen för Norbergs kommun får orosmolnen att hopa sig.

Flera omständigheter gör att den ekonomiska framtiden för Norbergs kommun blir oviss. Den prognos som finns tillagd för budgeten inför 2017 pekar på ett rejält underskott på 29 miljoner år 2019. Det som orsakar underskottet är en kombination av ökade kostnader, oförändrad befolkningsmängd och minskade statsbidrag.

– Man gör alltid en försiktig prognos när man lägger budget. Den förutsätter att inget görs, alltså att åtaganden är kvar på den här nivån, säger Karolina Berglund, ekonomichef Norbergs kommun.

– Kostnaderna väntas öka betydligt snabbare än intäkterna. Befolkningsökningen som vi har sett under några år har avstannat och vi kan inte räkna med någon befolkningsökning de kommande åren, säger Karolina Berglund.

Läs mer: Norberg får näst mest i landet per invånare

Till att börja med räknar Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med att löneökningarna de kommande åren blir höga: 3,4 procent. Den största delen har fördelats på förvaltningarna men prognosen tar höjd för cirka tio miljoner kronor extra för Norbergs del.

Även om skatteintäkterna ökar när löner höjs så ökar driftskostnaderna hos skolan och socialförvaltningen ännu mer.

På intäktssidan blir det kärvt om befolkningen är oförändrad. Befolkningstillväxten har saktat in under 2016 vilket ger ett annat underlag vid beräkning av bidrag från det kommunala utjämningssystemet.

Läs mer: Så påverkas Fagersta och Norberg av regeringens budget

Ett annat bakslag på intäktssidan är att avräkningsdatum inte är satt för välfärdsmiljarderna. Statsbidraget beräknas utefter hur stor andel asylsökande det finns i varje kommun i förhållande till invånarna. I våras gynnade det Norberg och den första prognosen pekade på att Norbergs kommun skulle få 20 miljoner 2017 för att sedan trappas ner.

Men sedan dess har bland annat Klackbergsgården stängts av Migrationsverket och i den senaste prognosen får Norberg cirka 15,9 miljoner.

Johanna Odö (S) kommunalråd Norberg.

Vad innebär prognosen för norbergarna?

– Förhoppningsvis innebär det ingenting just nu. Kommunchefen har fått i uppdrag av mig nu att titta på effektiviseringar som kan göras för att inte öka kostnaderna i verksamheten. Det är inga nedskärningar som vi kan se nu, säger Johanna Odö (S) kommunalråd.

Effektiviseringar görs hela tiden, ni tror att ni kommer i mål med bara effektiviseringar?

– Jag har inte så mycket erfarenheter eftersom jag började för några månader sedan men år två ser alltid lite sämre ut i prognosen och det brukar inte bli så illa. Men om man tittar på år tre så ser det inte alls bra ut. Det måste man ha i åtanke när vi tittar framåt.

– Jag kan inte säga nu att vi ska göra större åtgärder annat än att man ska tänka sig för hur man använder pengarna. Vi kan inte överanställa. Vi har många barn i skola och förskola men det har stabiliserats.

Läs mer: Skolan i Norberg får större budget

Annons