Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ren domstolstrots av Skinnskatteberg

Lagen måste gälla även i Skinnskatteberg. Man måste respektera regler som avser att förhindra korruption och oegentligheter.

Annons
Fullmäktigemöte. Kommunrevisionens ordförande i Skinnskatteberg kritiserar hanteringen kring kommunalrådet Carina Sándors lön. Bilden togs vid ett tidigare möte i kommunfullmäktige, i talarstolen Carina Sándor. Foto: Robin Högberg/arkiv

Under förra året betalades det ut 600 000 kronor i arvode till Skinnskattebergs kommunalråd Carina Sándor. Det är 62 500 kronor mer än vad som beslutats. En närmare granskning visar mindre smickrande interiörer från Skinnskattebergs kommun. Frågan uppstår om lagen gäller också i Skinnskattebergs kommun.

Historien börjar med ett fullmäktigebeslut i mars 2015. Det beslöts då att höja kommunalrådets arvode från 75 procent till 100 procent. Det visade sig att kommunalrådet självt deltog i sammanträdet och i beslutet. Det kallas jäv. Den som själv berörs av ett beslut får inte delta. När sedan oppositionen röstade för att ärendet skulle återremitteras vägrade fullmäktiges ordförande att klubba beslut om återremiss. Enligt lagen ska ett fullmäktigeärende återremitteras om en tredjedel röstar för det.

Beslutet överklagades och förvaltningsrätten upphävde beslutet. Kommunen struntade fullständigt i domen. Inga försök gjordes att kräva tillbaka de redan utbetalda pengarna gjordes. I stället fortsatte de för stora utbetalningarna.

Inget beslut om rättelse fattades. Inga försök att rätta till de felaktiga utbetalningarna gjordes förrän i slutet av november – sju månader efter domen. Och det var först sedan revisorerna börjat intressera sig för saken. Först i början av februari i år – alltså tio månader efter domen var pengarna återbetalda.

Detta är domstolstrots, och det ser lagstiftaren allvarligt på. I propositionen inför åtgärder mot domstolstrots skrev regeringen: ”Det är helt oacceptabelt i en rättsstat att domstolsavgöranden som beslutats i laga ordning inte respekteras. Särskilt betänkligt är det om det är myndigheter som sätter sig över vad domstolarna har bestämt. Ett sådant agerande riskerar att undergräva medborgarnas förtroende för samhällsorganen.”

Lagen måste gälla även i Skinnskatteberg. Man måste respektera regler som avser att förhindra korruption och oegentligheter. Man måste respektera regler som avser att förhindra maktmissbruk. Man måste respektera domstolars utslag.

Därför anser majoriteten av revisorerna att detta inte är acceptabelt. Det är bara en av revisorerna, representerande Moderaterna, som anser att det inte är ett allvarligt fel som har begåtts och att rättstatligheten inte behöver försvaras.

Tre revisorer lägger hela ansvaret på kommunalrådet. De skriver: ”Huvudansvaret för felaktigheterna kan inte läggas någon annanstans än hos kommunstyrelsens ordförande.” Därför riktar de en anmärkning mot kommunalrådet. Jag har i en egen revisionsberättelse också velat lägga ansvaret på hela kommunstyrelsen. Det har sagts att det är en miss i förvaltningen som lett till att domstolen trotsats. Kommunstyrelsen ansvarar för förvaltningen, och jag har därför yrkat att kommunstyrelsen vägras ansvarsfrihet. När det gäller kommunalrådet självt har jag också menat att det finns anledning att misstänka olovligt förfogande; ett brott som kan ge två års fängelse.

Lagen måste gälla också i Skinnskatteberg. Jag vill citera juridikprofessorn Olle Lundin vid Uppsala universitet: ”Medborgarna måste kunna lita på att myndigheterna följer gällande rätt och domstolsbeslut. Detta är grundläggande för medborgarnas förtroende för den offentliga förvaltningen. Kommunalt trots kan urholka respekten för hela rättssystemet. Varför ska en medborgare respektera lagregler när en kommun inte gör det?”

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons