Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så stort är gapet mellan chefernas inkomster

NVK-chefens inkomst förra året var mer än tre gånger större än lönen som Fagersta och Norbergs lönechef fick. 

Annons

Harold Nilsson, förbundschef på Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, vill inte kommentera inkomstgapet mellan honom och de andra cheferna.

– Det har kommenterats mer än tillräckligt redan, säger han.

Göran Wänglöf, förbundschef på Norra Västmanlands utbildningsförbund, vill inte heller han säga något om inkomstskillnaden.

– Jag har ingen kommentar till det.

Han fortsätter:

– Jag är absolut nöjd med min lön, jag känner att den ligger på rätt nivå för det jag gör. 

Upplägget med NVK:s förbundschefs lön, pension, konsultarvode och timersättning granskas just nu av flera myndigheter (se ruta här intill). NVK:s direktion har denna vecka gjort klart att man inte har för avsikt att betala ut timlön eller konsultarvode till förbundschefen i fortsättningen.

Kommunstyrelserna i Fagersta och Norbergs kommun har nyligen föreslagit att det ska riktas anmärkningar mot NVK:s direktion för bristande styrning och kontroll. Detta med anledning av upplägget med konsultavtal.

Skillnaden mellan lönerna är för stora, menar Fagerstas kommunalråd Marino Wallsten (S).

Inkomstjämförelsen:

Harold Nilsson, förbundschef på Norra Västmanlands kommunalteknikförbund: Inkomsterna är fördelade på lön (1 114 476 kronor), konsultarvode som fakturerats NVK (303 189 kronor inklusive moms), timersättning (173 607), semesterersättning (129 167) och kostnadsutlägg (3 630). Uppgifterna är hämtade ur PWC:s utredningsrapport.

Mats Jansson, räddningschef på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund: Inkomsterna är fördelade på lön (694 800), beredskaps- och semesterersättning (326 000) och övertid vid skogsbranden (123 000, denna ersättning har finansierats externt då det var en extraordinär händelse).

Göran Wänglöf, förbundschef på Norra Västmanlands utbildningsförbund: Lönen är 696 000 kronor. Övriga ersättningar, totalt 107 177 kronor, inkluderar 125 timmar som matematiklärare samt reseersättning.

Karolina Berglund, chef på Norra Västmanlands ekonomiförvaltning: Inga större ersättningar utöver lönen.

Anette Eriksson, operativ chef på Tillväxtgruppen: Inga större ersättningar utöver lönen.

Anna Kuylenstierna, chef på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning

: Inga större ersättningar utöver lönen.

Ulla-Britt Ljung, dåvarande lönechef på Västmanland-Dalarnas löneförvaltning

: Inga större ersättningar utöver lönen.

Summorna är avrundade till hela kronor. I sammanfattningen ingår inte ersättningar från eventuella pensionsavtal.

Annons