Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Satsa på besökscentrum vid Västanfors hembygdsgård

Annons

Västanfors hembygdsgård.

Den växande turismen är en ekonomisk faktor i samhället. Den driver på utvecklingen av verksamheter som krävs för att människor ska kunna resa och uppleva. Besökarna skapar i sin tur efterfrågan på många olika varor och tjänster, som i de flesta fall även efterfrågas av boende på platsen. Ju mer varor och tjänster man kan hitta på ett och samma ställe, desto mer besökare lockar det.

Enligt Maths Isacson, professor och ordförande i FoU gruppen inom Bergslagssatsningen, är Bergslagen idag inte en sammanhållen region sett till näringsliv och identitet. Däremot har Bergslagen en gemensam historia och ett gemensamt natur- och kulturarv. Det finns därför goda förutsättningar för kulturturism i Bergslagen då besöksnäringen och kulturella näringar växer i området.

Bergslagens främsta styrkor, enligt Maths Isacson, är människorna med sin lokalkännedom och sitt nätverk, kulturen med föreningsliv och hembygdsgårdar, naturen med berg, skog och vattnet samt arkitekturen, till exempel modernismens arkitektur. Möjligheten att utveckla en stark destination i Bergslagen är därför intressant.

Så vad är destinationsutveckling? Jo, det är en process, som är nödvändig för att resultatet ska bli bra. Alla ska och kan inte vara överens i den processen. Det är tvärtom berikande med konstruktiva diskussioner. Alltså helt i sin ordning att tycka olika. Man behöver ta in olika kompetenser i processen. Interaktionen och samarbetet mellan en blivande destinations intressenter stärker processen vars mening ju är att skapa ett attraktivt besöksmål.

Redan 2013 började Ekomuseum Bergslagen, (som är ett av Bergslagssatsningens 14 Bergslagshistoriska centrum) att tänka på att skapa ett besökscentrum. Under 2015 började man därför tillsammans med Bergslagssatsningen att idéskapa kring detta där Ekomuseum Bergslagen kunde synliggöra alla de 61 besöksmålen på ett tydligare sätt som ett led att bli en stark destination.

Ekomuseum Bergslagen hade från början sitt säte vid Västanfors hembygdsgård och samtal med Fagersta-Västanfors hembygdsförening startades 2015 om att på nytt flytta dit kontor och att samtidigt utveckla ett besökscentrum på platsen. Västanfors hembygdsgård skulle vara den ultimata platsen för besökscentrumet, dels på grund av det strategiska läget mitt i Ekomuseum Bergslagen, men också på grund av närheten till riksväg 66/68/69 och Strömsholms kanal.

För Västanfors hembygdsgård skulle det innebära en ökning av besökare och en utveckling av berättelsen om Bergslagen. Men även skapa en tydlig plats att gå till för att starta och planera sitt besök på hembygdsgården.

Vi är övertygade om att ett besökscentrum där Ekomuseum Bergslagen, Strömsholms Kanal och Fagersta-Västanfors Hembygdsförening visas upp och leder besökare ut till besöksmålen är ett viktigt steg att ta. Nu ska vi bara ta processen dit på allvar och önskar att alla kompetenser tas till vara. Och att modet att gå framåt ska leda oss in i en ljus framtid.

Anna Falkengren, Ekomuseum Bergslaget

Carina Janzon, Strömsholms Kanal

Marie Östblom, Bergslagssatsningen Kultur och Turism

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons