Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SD: Förslaget om nya regioner är ett hastverk

Annons

Landstingets leds från Landstingshuset i Västerås.

Från regeringens sida pågår för närvarande ett intensivt arbete med att omstrukturera Sverige utifrån Indelningskommittéens förslag tillregiondelning.

Kommitténs delbetänkande innehåller förslag till bildandetav tre nya län; Norrlands län, Svelands län och Västra Götalands län medikraftträdande år 2019. Dessutom planeras det för totalt sex nya regioner, med än så länge oklara gränsdragningar och landstingssammanslagningar.

Vi kan konstatera att de utgångspunkter som kommittén angersom grund för sitt förslag till ny regionindelning är ovidkommande. Utifrån defyra utgångspunkterna för en ny indelning finns inget skäl att ändra mångalandstings geografiska indelning. Dessutom ser vi risker med en alltför snabbtgenomdriven process att leda till orimliga ställningstagande och förloratmedborgerligt inflytande i beslutsprocessen.

Vi i Sverigedemokraterna ställer oss negativa till bildandetav nya storregioner som ytterligare centraliserar makten. Men ska ettomfattande historiskt beslut likt en ny regionindelning ändå fattas är det nödvändigt att vi som politiker i vårt ställningstagande utgår från folketsvilja.

För riksdagen har i sitt betänkande ”Övergångsstyre ochutjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning” (2015/16:KU25) antagitatt ”Befolkningens önskemål och synpunkter bör beaktas vid ändringar ilandstingsindelningen”.

Lokala och regionala identiteter med en djup historiskförankring bör bevaras även i framtiden. Försiktighet bör iakttas vid planer påatt just bryta upp kommun- och landstingsgränser som i många fall vilar på naturliga geografiska avgränsningar och en historiskt väl förankrad identitet.

För vad är syftet? Vad hoppas man uppnå? Och kan man inteuppnå dessa utan uppslitande regionreformer?

Då inställer sig frågan, hur ska medborgarnas vilja beaktas vid ett riksdagsbeslut kring regionindelning utan folklig förankring innanvalet 2018?

Vi konstaterar att processen och förslagen mest framstår som ett hastverk vars egentliga syfte verkar att vara att bryta unika regionala strukturer och foga samman dem till mer uniforma sådana.

Vilket ofrånkomligen leder till minskat medborgarinflytandeoch minskade möjligheter att kunna påverka den regionala politiken.

En sådan här omfattanderegionreform måste främst utgå från folkviljan, genom ett av våra främsta demokratiska verktyg, nämligen vägledande folkomröstningar runt om i Sverige.

Anders Forsberg (SD), landsbygdspolitisk talesman

Jonas Millard (SD), ledamot konstitutionsutskottet

Maria Liljedahl (SD), oppositionsråd Landstinget Västmanland

Ann-Christine From Utterstedt (SD), oppositionsråd Västerås stad

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons