Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sjukgymnastik ska ges på alla vårdcentraler

Från 2017 kommer fysioterapi (sjukgymnastik) att knytas närmare vårdcentralerna, och bli en del av vårdcentralens uppdrag. Det är innebörden i ett förslag som vi i den rödgröna landstingsmajoriteten nu lägger fram.

Annons
Behandling. En del av de privata fysioterapeuterna ska knytas till vårdcentralerna, enligt den rödgröna landstingsmajoritetens förslag.Foto: Kenneth Hudd/arkiv

Vissa vårdcentraler har i dag egna fysioterapeuter anställda, några har mycket nära samarbete med privat fysioterapeut, medan andra knappt har någon samverkan alls. Genomgående är dock att fysioterapeutens kompetens inte nyttjas fullt ut för patienter som vänder sig till vårdcentralen med till exempel. värk, smärta eller stress. Inte heller nyttjas fysioterapeuterna fullt ut för stöd och rekommendationer kring fysisk aktivitet på recept.

Det innebär att annan, hårt ansträngd, vårdpersonal i dag träffar patienter som lika väl, eller bättre, skulle kunna tas om hand av en fysioterapeut.

Men vad händer då med de privata fysioterapeuterna? Först är det viktigt att veta att det finns två grupper av privata fysioterapeuter.

Den ena, 25 stycken, handlas i dag upp av landstinget enligt LOU med tidsbegränsade avtal. Förslaget innebär att dessa i fortsättningen måste ha ett avtal med – eller bli anställda av – en vårdcentral. Den andra gruppen, 41 stycken, har samverkansavtal, som är nationellt reglerade och utan tidsbegränsning. Dessa påverkas inte direkt, men de ges möjlighet att teckna avtal med en vårdcentral. Vårdcentralen och fysioterapeuten avtalar om verksamheten ska ske helt i vårdcentralens lokaler, eller huvudsakligen i fysioterapeutens befintliga lokaler.

Vad innebär det här för dig som individ? Ja, oavsett vilken vårdcentral du är listad på kommer du genom vårdcentralen att kunna få tid hos en fysioterapeut, och du kommer fortfarande själv att kunna boka tid direkt hos en fysioterapeut. Du kommer också, som i dag, att kunna vända dig till någon av de privata fysioterapeuterna med samverkansavtal. Men, i och med att fysioterapeuter som i dag LOU-upphandlas knyts till vårdcentraler minskar antalet privata fysioterapeuter att välja helt fritt.

En förändring skapar alltid oro. Särskilt bland de utförare som berörs. Det finns en oro att upphandlade fysioterapeuter kommer att behöva lägga ned, för att vårdcentraler väljer att teckna avtal/anställa andra fysioterapeuter än de som i dag upphandlas.

Förslaget är dock utformat för att ge bästa möjliga förutsättningar för att den samlade kompetens som finns hos de privata fysioterapeuterna kommer att finnas kvar, och vara en viktig resurs för Västmanlands invånare. Även om organisation och avtalsform förändras.

Pernilla Rinsell (MP) Denise Norström (S) Hans Jansson (V)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons