Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skärp straffet för butiksstölder

Annons

Stölder och ordningsstörningar i butik är ett betydande problem i Sverige. Allra hårdast drabbas förstås butikens innehavare och personal, som tvingas hantera de ekonomiska förlusterna och alla övriga problem. Men konsekvenserna märks för många fler än så.

Nyligen besökte vi handlarna för Ica och Coop i Skinnskatteberg för att diskutera denna typ av kriminalitet som drabbar många lokala företagare i landet. Butiker är viktiga platser i de allra flesta människors vardag, och självklara inslag i ett fungerande samhälle. Särskilt på mindre orter, men även i många städer, fyller butiken också en betydelsefull funktion som social mötesplats. Butiker bidrar till en levande miljö, både i byn och i stadskärnan. När butiksägaren inte kan freda sin lokal för orosstörningar eller när stölder gör att butiken måste slå igen är det många som påverkas.

År 2010 lagfördes 16 800 personer för snatteri som huvudbrott. År 2015 hade antalet minskat till 12 700 personer. Tyvärr finns det dock inget som tyder på att detta är uttrycket för en reell minskning, eftersom Svensk Handels undersökning om stöldbrott i butik 2015 ger vid handen att endast cirka två procent av externa stöldbrott polisanmäls. Mörkertalet är alltså mycket stort. Enligt siffror från branschorganisationen Svensk Handel begås varje år cirka 2 000 000 externa stöldbrott i svenska butiker. Omkring två procent leder alltså till polisanmälan, och av dessa anmälningar läggs ungefär hälften ned, var tredje polisanmälan leder till fällande dom eller strafföreläggande.

Tvärt emot vad många kanske tror är inte snatteri ett renodlat ungdomsbrott. Ungdomar är visserligen överrepresenterade i statistiken, men tre fjärdedelar av de personer som 2015 lagfördes för snatteri som huvudbrott var myndiga och 57 procent av de lagförda var över 30 år. För att motverka stölder och ordningsstörningar i butiker krävs flera olika åtgärder. En grundläggande åtgärd är fler poliser i Sverige för att säkerställa en fungerande lokal polisnärvaro i hela landet. I Liberalernas budgetmotion redovisas förslag om 2 500 fler poliser till 2020. Lika viktigt är det att lokala områdespoliser finns.

Förutom polissatsningen behövs riktade åtgärder i form av skärpt lagstiftning. Bland annat behöver begreppet snatteri avskaffas i lagboken. Sedan flera år finns ett färdigt lagförslag om att ersätta brottsrubriceringen snatteri med ringa stöld, för att markera brottets allvar och tydliggöra att stöld alltid är stöld. Regeringen har ändå inte lagt fram förslaget på riksdagens bord. Liberalerna anser att begreppet ringa stöld snarast bör införas i svensk lag.

Liberalerna vill vidare utreda om jourdomstolar kan snabba på rättsväsendets handläggning av relativt okomplicerade mål. I många fall gällande snatteri och ringa stöld är bevisläget gott, och i de fall ärendet måste gå till domstol är det då viktigt att detta kan ske så snabbt som möjligt. Detta är särskilt betydelsefullt för att unga lagöverträdares stölder ska mötas av en snabb och direkt konsekvens.

RogerHaddad (L), riksdagsledamotför Västmanland, rättspolitisk talesperson

Carina Sándor (L), kommunstyrelsensordförande, Skinnskatteberg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons