Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skilj på politik och förvaltning

Annons
70 procent av eleverna vid Centralskolan hade betyg i alla ämnen vid utgången av läsåret.

Svar till Christer Filipsson och Lennart Skansfors (Demokraterna). Efter läsårets slut 2018 såg siffrorna för Centralskolan ut på följande sätt:

Andelen elever med betyg i alla ämnen var hela 70,3 procent, räknar man då bort elever som inte gått hela sin skolgång hos oss blir andelen 84 procent.

Andelen behöriga till gymnasiet är 88 procent, om man räknar bort elever som inte gått hela sin skolgång hos oss blir andelen drygt 70 procent. Flera av de nyanlända eleverna har även fått dispens i engelska och på så sätt blivit behöriga till nationellt program på gymnasiet.

DiN går till hård attack mot ledningen inom barn- och utbildningsförvaltningen i sin artikel. Det står såklart var och en fritt att ha åsikter (dock med undantag från den lagstiftning som råder gällande åsiktsfrihet), däremot har de felaktiga siffror.

Vi blir såklart oroade när DiN inte verkar ha grundläggande kunskap om hur offentlig sektor styrs, utan tror att den går att styra precis som den privata.

Kortfattat redogör vi här för delegationsordningen vid rekrytering i kommunen, något vi tidigare tog förgivet att de kände till. Anställning av personal görs av närmsta chef i varje förvaltning på delegation av utskotten som sedan återrapporteras, politiken medverkar vid nyanställning av sektorschefer, förordnandet förnyas av kommunchefen i dialog med berört utskott.

Att påstå att politiken ska gå in och, som vi uppfattar er, röja upp och sparka chefer vore helt vansinnigt och dessutom ett märkligt sätt att angripa det problem ni anser finns. Vi har fullt förtroende för ledningen och den personal som arbetar inom förvaltningen och anser att de gör ett strålande jobb för våra barn.

Vad får DiN att tro att ett utbyte av ledningen skulle få barnen i skolan att prestera bättre? Detta tillvägagångssätt förutsätter att DiN anser sig besitta en högre kompetens inom området än de sakkunniga chefer och medarbetare som faktiskt har utbildning inom och jobbar i verksamheten.

Detta låter mer som högmod. Vi kommer att, som vi skrev i artikeln den 29/6, jobba vidare med de satsningar som är gjorda och som fortfarande pågår. Vi tror inte att det finns en quickfix för skolresultaten utöver den beprövade erfarenhet som personalen besitter samt den forskningsbaserade metodik man redan använder.

Vi hoppas att DiN blir mer ödmjuka efter valet, men framför allt, tar sitt politiska ansvar och lär sig skillnaden mellan politik och förvaltning.

Johanna Odö, S

Ordförande kommunstyrelsen

Tove Winqvist, S

Ordförande Barn- och utbildningsutskottet

Norberg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons