Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skinnskatteberg har länets bästa skola

Skinnskattebergs elever har bäst resultat i länet och hamnar även högt bland alla grundskolor i landet, enligt SKL:s nya jämförelse.

Annons
Skinnskatteberg är 66:e bästa kommun i SKL:s nya rapport. De nämnda placeringarna ser till resultaten från samtliga skolor, även om många kommuner saknar fristående skolor. Bra lärare är viktigast för att eleverna ska nå goda resultat, menar Malin Fass och Agata Kaczmarek (främre raden).Foto: Robin Högberg

Klockarbergsskolan intar 66:e plats i Sveriges kommuner och landstings (SKL) senaste öppna jämförelser mellan landets 290 kommuner.

Rankningen har skett utifrån ett samlat resultat som bland annat utgår från andelen sexor och nior som klarat minst godkänt i alla ämnen och niornas genomsnittliga meritvärde.

– Vi har jobbat med ett skolutvecklingsprojekt länge och det är roligt att se att arbetet har gett resultat, säger Ylva Åkerberg, sektorchef för barn och utbildning i Skinnskatteberg.

– Vi har fokuserat mycket på behörighet till gymnasiet och har fått ett högre meritvärde, säger hon.

Lärarna är det viktigaste för att eleven ska uppnå bra resultat, menar Malin Fass, som går i klass 9 B på Klockarbergsskolan.

– Bra lärare gör väldigt mycket. Det är motiverande. Lärare som är positiva, som har en lust att lära ut och inte signalerar ”måste vi göra det här igen”, säger hon.

Agata Kaczmarek, som går i samma klass, lyfter också fram lärarnas betydelse.

– Bra genomgångar är det viktigaste. Och är en lärare inspirerande vill man visa att ”jag kan detta”.

När det gäller lärarnas arbete har Klockarbergsskolan utarbetat nya former, berättar Ylva Åkerberg, som menar att det bidragit till skolans goda resultat.

– Från början fokuserade vi mer på övergripande mål. Nu ser vi mer till individnivå för att fånga upp varje enskild elev.

Att tydliggöra kraven och att utvärdera är ett sätt att kunna göra det, menar Ylva Åkerberg.

– Genom att utvärdera och följa upp har vi tidigt kunnat fånga upp elever som behöver extra hjälp, och kunnat ge extra utmaningar till dem som har lätt för sig.

Undervisningen stimulerar till att visa vad man går för, tycker Agata Kaczmarek.

– Ja, vi får möjligheter att visa mer: man kan få svårare uppgifter om man vill och det finns extra hjälp för dem som har svårt för sig.

Studieklimatet är centralt i Klockarbergsskolans utvecklingsarbete, berättar Ylva Åkerberg.

– Grunden har varit att skapa harmoni och att man trivs. Utan en bra arbetsro spelar det ingen roll hur bra lärarna är, säger hon.

Atmosfären i klassrummet har blivit mindre stökig, tycker Agata Kaczmarek.

– De nya lärarna vill lära och är glada och positiva. Det är mycket deras förtjänst att arbetsron blivit bättre.

Under våren kommer skolan satsa mycket på barn med särskilda behov.

– Vi har satsat mycket på hjälpmedel för dem, för att anpassa undervisningen och för att få med så många som möjligt på tåget, säger Ylva Åkerberg.

"Vi ska inte skylla på eleverna"

Norberg ligger på 182:a plats i SKL:s nya grundskolerapport. – Skillnaden är stor. Senaste gången var vi på 15:e plats, säger Ingrid Nord, barn- och utbildningschef i Norberg.

Det finns ingen specifik förklaring, annat än att elevsammansättningen på en liten skola påverkar resultaten, menar hon.

– Har du ett 50-tal elever och ett fåtal inte klarar kunskapskraven, då blir det stor skillnad. Men vi ska inte skylla på eleverna, vi har ansvar.

Annons