Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alla kan erbjudas heltid inom vården

Rätt till heltid och möjlighet till deltid för alla i vård och omsorg. Det tillhör Skinnskattebergs nya mål, som politikerna i kommunstyrelsen beslutar om i morgon, tisdag.

Annons
Ewe Ramberg-Roligs, Marita Johansson och Evalis Bergman på Klockarbergsgården gillar förslaget. ”Jag klarar inte heltid men det måste vara en valfrihet”, säger Evalis och tillägger:

I nuläget jobbar fler deltid än heltid i kommunens vård och omsorg. Fördelningen varierar: på särskilda boenden jobbar hälften heltid och hälften 75 procent, på korttidsboenden jobbar tre heltid, fyra 75 procent och en 50 procent och inom hemtjänsten går sju gå heltid och sexton på 75 procent.

Rätt till heltid är nödvändigt för försörjningen, tycker Marita Johansson, undersköterska på Klockarbergsgårdens äldreboende i Skinnskatteberg.

– Jag jobbar 75 procent men vill ha heltid. I dag får jag tänka efter om jag har råd med vissa saker och heltid skulle bli några tusen extra i månaden. Jag jobbar lite extra men det kan man inte räkna med att få, säger hon.

Heltid handlar inte bara om själva lönen, menar kollegan och undersköterskan Ewe Ramberg-Roligs, som själv jobbar heltid.

– Det är en jämställdhetsfråga. Man ska kunna försörja sig utan att vara beroende av någon annan. Det är oftast kvinnodominerade yrken som har deltidare, säger hon och fortsätter:

– Lönen påverkar även pensionen och är sjukpenninggrundande. Rätt till heltid skulle kunna göra Skinnskatteberg attraktivare och locka nya invånare.

Skinnskattebergs nya mål gäller för 2015-2018 och har bantats till fem. De berör skolan, fastighetsunderhåll, IT, näringsliv och vård och omsorg. Efter att kommunstyrelsen beslutat om förslagen ska de involveras i budgeten, som ska spikas i november.

– Budgeten är påbörjad att jobba efter de nya målen, och antar kommunstyrelsen dem får vi bekräftat att vi fortsätter på den inslagna vägen, säger kommunalrådet Carina Sándor (FP).

De förra kommunmålen i Skinnskatteberg, som gällde mellan 2012 och 2014, hade en del svagheter, menar hon.

– Förut hade vi 13 mål, det är alldeles för många. Och kritiken från revisionen har i ett par år gällt dålig uppföljning, delvis för att målen var många och att de måste vara konkreta och mätbara.

Lena Alexandersson (C) är ordförande i vård- och omsorgsutskottet i Skinnskatteberg. Hon berättar att utskottet lämnat ett förslag till kommunstyrelsen gällande kostnad och hur personalen på verksamheterna vill ha det, men tillägger:

– Man kan inte göra allt på en gång men det är mycket angeläget att komma i gång så snart som möjligt.

Rätt till heltid och möjlighet till deltid gör att personalen mår bättre, och indirekt även vårdtagarna, menar Lena Alexandersson.

– Det förutsätter att man trivs med sin tillvaro för att verksamheten ska vara så bra som möjligt. Men det finns många som inte vill ha heltid. De ska tillmötesgås också, säger hon.

Nya kommunmål för 2015-2018

Målen ska vara vägledning för utveckling av kommunen. De ska antas av kommunstyrelsen och sedan ingå i budgeten som fastslås i november.

Alla barn som lämnar grundskolan ska vara behöriga till gymnasiet.

Underhållsplaner för alla kommunens fastigheter ska upprättas senast 2016 och behoven ska verkställas senast nästa mandatperiod.

Alla byggnader med bostäder och verksamheter ska ha möjlighet till bredband och mobiltelefoni.

Alla medarbetare inom vård och omsorg får under mandatperioden rätt till heltid och möjlighet till deltid.

Utveckla servicen till näringslivet och verka för nyetableringar och expansion inom befintligt näringsliv.

Utöver detta ska fullmäktige besluta om visionen att Skinnskatteberg ska ha fler än 4 600 invånare år 2020.

Annons