Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Arsenikavfall en fara i gruvområde

Förhöjda halter av arsenik har hittats vid Nedre Skärsjön utanför Riddarhyttan. En pågående utredning ska visa hur avfallet ska tas om hand.

Annons
Höjda halter av arsenik har hittats norr och söder om Nedre Skärsjön utanför Riddarhyttan, och det kan bli aktuellt att stängsla in, gräva bort eller täcka över avfallet.

I slutet av 2014 fann SGI, Sveriges geologiska institut, förhöjda arsenikhalter norr och söder om sjön, vid både det gamla och nya kopparverket, efter att ha gjort provtagningar på uppdrag av länsstyrelsen.

– Det är inte farligt att gå i området. Men tar man på stenar och stoppar fingrarna i munnen kan det i värsta fall vara livshotande, säger Sari Välimaa, fram tills i början av juni anställd på Länsstyrelsen i Västmanlands miljöenhet.

Länsstyrelsen tittar just nu extra på föroreningarnas miljö- och hälsoaspekter, berättar Sari Välimaa.

– Arseniken är intressant i den första omgången av utredningar, då det är en hälsofara.

Det som utreds nu är om man ska stängsla in, gräva bort eller täcka över avfallet. Det finns samtidigt flera hänsyn att ta eftersom området skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen.

– Alla ingrepp kräver tillstånd på grund av lämningarna efter det gamla kopparverket. Vi håller på att titta på vad som är acceptabelt ur kulturmiljösynpunkt, säger Kerstin Fogelberg, antikvarie på länsstyrelsen.

Området har höga upplevelsevärden, berättar hon.

– Det finns fysiska spår av en tid av tidigare kopparframställning, en av få anläggningar av sitt slag som är kvar i Västmanland.

Aktuella åtgärder sker först efter sommaren.

13 ton arsenik vid Nedre Skärsjön

Gamla kopparverket drevs från 1600-talet till cirka 1820, då Nya kopparverket startade (i gång till 1879).

Avfallet uppskattas till cirka 94 000 ton vid Gamla kopparverket och 148 000 ton vid Nya kopparverket. Arsenikavfallet i området beräknas till 13 ton. Även halter av barium, kobolt och koppar har påträffats.

”Vi har även undersökt sjöns bottenfauna. Botten mår sämst i hela länet. Det kan bero på föroreningarna”, säger Sari Välimaa.

Källa: WSP Environmental

Annons