Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flyktingar på plats – trots nekat bygglov

Abo-gruppen har startat asylboende i Riddarhyttan, trots att rätt bygglov saknas. Skinnskattebergs kommun utreder nu eventuella rättsliga åtgärder.

Annons
Femton asylsökande flyttade i måndags in i det före detta vandrarhemmet i Riddarhyttan. Asylboendet drivs av Brommaföretaget Abo-gruppen, trots att miljö- och byggnadsnämnden i Skinnskatteberg inte beviljat byggnadslov för att anpassa verksamheten från vandrarhem till asylboende.

I måndags flyttade 15 asylsökande in i det före detta vandrarhemmet i Riddarhyttan.

Abo-gruppen har tecknat avtal med Migrationsverket om att driva asylboende i Riddarhyttan, men saknar fortfarande bygglov eftersom miljö- och byggnadsnämnden i Skinnskatteberg avslagit företagets ansökan om ändrad användning från vandrarhem till asylboende.

– Detta har inte beviljats, det strider mot byggnadsplanen, säger Anna Jansson, miljö- och byggnadschef på Skinnskattebergs kommun.

Grunden är att asylboende anses vara tillfällig vistelse, medan byggnadsplanen anger bostadsbebyggelse.

– Det är det som beslutats. Då har de inte lov, säger Anna Jansson.

Hon betonar att kommunen först måste göra ett tillsynsbesök men att det kan bli fråga om rättsliga påföljder.

– Vi har inlett ett tillsynsärende. Om det visar sig att företaget bedriver en verksamhet där det inte finns rätt bygglov får vi utreda vilka rättsliga åtgärder som kan bli aktuella.

– Man förväntar sig att företaget rättar sig efter nämndens beslut. Bryter de mot ett myndighetsbeslut är det allvarligt, säger hon.

Michael Kissi, projektledare på Abo-gruppen, hänvisar till ändringar i plan- och bygglagen som trädde i kraft den 1 januari. Syftet är att underlätta etableringen av tillfälliga anläggningsboenden och gäller bland annat vid ombyggnad.

Han anser därför att en ansökan om ändrad verksamhet från vandrarhem till asylboende inte behövs.

– Tekniskt sett är båda tillfälligt boende, säger han.

Om så är fallet krävs inget nytt bygglov, men lagändringarna handlar om byggnaders tekniska specifikationer, inte bygglov, enligt sakkunniga på Boverket som FP varit i kontakt med.

Migrationsverket ställer ett antal krav i upphandlingar med företag som vill starta asylboende.

– Anläggningen ska ha erforderliga tillstånd. Det ligger på leverantören att ha de tillstånd som krävs, säger Sophia Öhvall Lindberg, presskommunikatör på Migrationsverket.

Hon betonar att kommunen och Abo-gruppen måste reda ut frågan, och att risken finns att asylboendet i Riddarhyttan får stängas ned.

– Visar det sig att leverantören inte har rätt tillstånd, och det inte går att åtgärda, kan det bli att vi måste flytta personer som bor där, och att det inte kan bedrivas verksamhet där, säger Sophia Öhvall Lindberg.

Abo-gruppen är kritiska mot kommunen och överväger att göra en polisanmälan, då företaget anser att överträdelser skett när kommunen försökte göra ett tillsynsbesök i tisdags.

Abo-gruppen har ännu inte tagit ställning till om företaget ska överklaga det avslagna bygglovet.

Läs mer: Grusade planer för asylboende och HVB-hem

Avtalet kan förlängas i ett år

Brommaföretaget Abo-gruppen har avtal med Migrationsverket, om att driva tillfälligt boende i före detta vandrarhemmet på Tallstigen i Riddarhyttan.

Abo-gruppen har avtal om totalt 30 platser. Av dessa är 15 garantiplatser, som Migrationsverket betalar för oavsett om de används eller inte.

Avtalstiden är 22 mars till och med 21 maj men kan förlängas av Migrationsverket, som längst fram till och med 21 maj 2017.

Företagets ansökan om förändrad användning från vandrarhem till asylboende blev avslagen i miljö- och byggnadsnämnden i Skinnskatteberg för en dryg månad sedan.

Förutom att asylboende anses utgöra tillfällig vistelse och att byggnadsplanen anger bostadsbebyggelse, kan avvikelsen från planen inte anses vara liten och kan därför inte utgöra skäl för att avvika mot planen, menar nämnden.

Källa: Migrationsverket och Skinnskattebergs kommun

Annons