Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stora investeringar måste till i Fagersta

Fagersta kommun befinner sig i en situation som andas optimism, skriver företrädare för Socialdemokraterna i Fagersta.

Annons
Kommunhus. Statliga satsningar måste snabbt komma till nytta i skola och omsorg i Fagersta, skriver Socialdemokraterna. Foto: Staffan Bjerstedt

I samband med budgetarbetet inför år 2016 så har vi haft en tydlig inriktning om att säkerställa kommunens verksamheter utan att vare sig diskutera neddragningar eller skattehöjningar. Samtliga verksamheter har räknats upp med hänsyn till demografi, inflation och kostnadsökningar. Det känns som att vi har lyckats med detta.

Jämför man med budgetramarna som låg i plan 2016 - utifrån det beslut som fullmäktige tog för ett år sedan – så har kommunstyrelsen tilldelats 2,6 miljoner kronor mer än vad som anslogs då, bland annat för kostnader för lokaltrafik. Utbildnings- och fritidsnämnden har fått nära 13 miljoner kronor mer och socialnämnden har tilldelats drygt 22 miljoner kronor mer.

NVU tilldelades ett uppräknat anslag på drygt 121 miljoner kronor, omkring tre miljoner kronor mer än det föregående året. De tre ägarkommunerna har senare enats om att ytterligare öka anslaget med nästan fem miljoner kronor – till 126 miljoner kronor.

Vi kommer sannolikt kunna göra mer än så. Regeringen har aviserat historiska reformer på välfärdsområdet, sammanlagt 50 miljarder tillförs redan under 2016. Vi behöver vara beredda på att snabbt omsätta de statliga välfärdssatsningarna till verksamhet inom exempelvis skolan, förskolan och äldreomsorgen.

Den kanske största utmaningen för kommunens del är att säkra resursförsörjningen inom den lokala arbetsmarknaden. Det kommer att krävas en bättre matchning av utbildningar som leder till arbete i Fagersta, det kommer krävas att fler människor flyttar hit och arbetar här och vi kommer att behöva fler som pendlar hit.

Det kommer att krävas investeringar på många olika områden för att lyckas. Vi behöver bygga ut befintliga verksamheter inom skolan och äldreomsorgen för att klara av ett ökat invånarantal, vi behöver bygga bostäder och ordna ett större utbud av boendeformer och det kommer att krävas satsningar på att få fler företag att förlägga sina verksamheter här liksom satsningar på att stimulera nyföretagandet i kommunen.

Redan under 2016 har det i investeringsbudgeten avsatts nära 100 miljoner kronor för att ta de första nödvändiga stegen i detta, och investeringsplanen för de nästkommande åren kommer att ligga nästan lika högt. Snittet för bruttoinvesteringsnivån det senaste decenniet har legat på omkring 23 miljoner per år.

Sammantaget befinner sig kommunen i en situation som andas optimism. Vi kan satsa på framtiden utan att behöva tumma på dagens välfärd.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons