Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svar på kritik: Vården tycks inte ha fungerat

Annons
Bergslagssjukhuset i Fagersta.

Svar till Taina Karlsson som i FP var kritisk mot att hennes sjuka mamma skickades med ambulans mellan sjukhusen i Fagersta och Köping.

Som ansvarig verksamhetschef vill jag först och främst beklaga den negativa upplevelsen skribenten och hennes mor hade. Däremot kan jag på grund av sekretessen inte närmare kommentera enskilda patientfall i tidningen.

Generellt gäller att vårdavdelningarna på sjukhusen i Fagersta och Sala sedan 2004 bedrivs utan läkare på plats under jourtid. Jourorganisation för dessa avdelningar ombesörjs av primärvården genom mobila familjeläkarenheten som vid behov kan undersöka patienter på plats på avdelningen i Sala eller Fagersta. För personalen i Fagersta finns numera också möjlighet att via telefon rådfråga medicinjouren vid akutmottagningen i Köping.

En grundförutsättning för att kunna vårdas på vårdavdelningen i Fagersta är att man som patient är medicinskt stabil. Det vill säga att patienten är utan behov av akuta sjukvårdsinsatser alternativt att det finns en klar behandlingsplan i händelse av akut försämring. Behandling av känd hjärtsvikt hos en äldre människa lämpar sig vanligen väl för vårdavdelningen i Fagersta.

I beskrivningen av det av det aktuella fallet verkar det emellertid som om vården inte fungerade fullt ut. För att närmare kunna granska vad som kan ha gått fel och förebygga att liknande situationer uppstår igen, uppmanar jag skribenten att lämna ett formellt klagomål till verksamheten. Det kan exempelvis göras via regionens webbplats.

Johan Saaw

verksamhetschef

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons