Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

V: Vården måste bli mer jämställd

Annons

Hälsa har en central plats i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Den klargör att alla människor ska ha rätt till bästa möjliga hälso- och sjukvård. Det är samhällets skyldighet att se till att alla får del av den.

Trots detta är den ojämlika hälsan en av vår tids största orättvisor. Sverige och en rad andra industriländer har haft en relativt bra hälsoutveckling, men Sverige har stora hälsoskillnader. Skillnader i makt och inflytande, ekonomi och arbetsmiljö och tillgång till vård är de viktigaste orsakerna. Vi kan konstatera att kvinnor har sämre hälsa än män, att det finns stora hälsoskillnader mellan olika samhällsklasser och var man bor samt att grupper som utsätts för trakasserier beroende på exempelvis etnicitet eller sexuell läggning ofta har sämre hälsa.

De skillnader i hälsa som finns hos befolkningen speglas även i vilken vård man får. Klasstillhörighet eller kön kan vara avgörande för vilken behandling och medicinering man får i vården. Dödlighet i olika sjukdomar kan variera kraftigt beroende på utbildnings- och inkomstnivå. Vården ska hålla lika god kvalitet oavsett kön men vi vet att det förekommer skillnader. Det visar sig bland annat i förskrivningar av recept och hjälpmedel där det förekommer helt omotiverade skillnader.

Orsakerna till att sjukvården behandlar människor olika varierar, men måste åtgärdas. Alla, oavsett bakgrund, ska känna sig trygga med att den vård man erbjuds är likvärdig för alla.

Vården behöver ha ett medvetet könsperspektiv. Det har vi i Vänsterpartiet arbetat för länge. Omotiverade könsskillnader i vården är inte en fråga om medveten diskriminering. Istället är det uttryck för omedvetna normer och värderingar i samhället. Därför måste vi aktivt arbeta med att analysera och utvärdera vad vi gör. Det måste finnas könsuppdelad statistik - ett bra verktyg för att kunna upptäcka och åtgärda könsrelaterade orättvisor i vården. Vi måste också analysera hur vården använder sina resurser. Det räcker dock inte med att analysera, nu är det dags att ta nästa steg och verkligen se till att vården blir jämställd.

Det kan ta tid att få vården jämställd och det krävs en medvetenhet och en strategi för att nå det målet. Vänsterpartiet har länge arbetat för och kan nu med glädje konstatera att Region Västmanland anställt en jämställdhetsstrateg för att leda arbetet. Nu växlar vi upp arbetet för en vård som är mer jämlik och jämställd. Detta är aktiv vänsterpolitik.

Karin Thorborg (V)

Regionråd

Johanna Ritvadotter (V)

Förstanamn till regionfullmäktige

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons