Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

VA-nätet i Norberg – dyrt och i akut behov av underhåll

Annons

Vid kommunfullmäktigesammanträdet 2018-03-12 bifölls en motion från Vänsterpartiet om va-taxan i Norberg. NVK ges i uppdrag att utreda och redovisa bakgrunden till Norbergs kommuns höga va-taxa.

Vi i Partiet för Norbergs framtid (PNF) biföll motionen, eftersom vi hävdat att taxan är oskälig och inte motsvarar självkostnaden. Enligt va-lagen får inte högre avgifter tas ut än självkostnad. NVK hänvisar i sitt remissvar (2017-10-18) till NVK:s utredningar 2013 och 2015 och avser att uppdatera dessa. Båda dessa utredningar, utförda av före detta förbundschefen Harold Nilsson och tillsammans tio sidor, saknar i stort sett relevant information om hur självkostnaden beräknas.

Mycket i den äldre rapporten handlar om eftersatt underhåll. Vid en beräknad livslängd på nätet av 50 år behövdes 9,4 miljoner kronor anslås till underhåll (2013 års kostnadsnivå). I Fagersta anses 65 års förnyelsetakt vara tillräcklig, vilket skulle minska den nämnda siffran till cirka 7,2 miljoner. Det mesta i utredningarna är ”ordbajseri” och saknar relevans för frågeställningen om självkostnad och därmed behovet av taxehöjningar.

I Fagersta kommun har man under en längre tid varit rädda för kapitalkostnader. Vad som är viktigt är kostnadens storlek, inte om det är underhållskostnader eller kapitalkostnader. Över en anläggningstyps (till exempel vattenledningar) livslängd blir investering och lån något dyrare än kostnaden för att ersätta uttjänta anläggningar som driftkostnader. En förutsättning är att alla ledningar är i så gott skick, att läckage och akuta underhåll är minimala.

Däremot blir kostnaden mycket högre om ledningsnätet till stora delar är uttjänt och därmed det akuta underhållsbehovet är stort samtidigt som ledningsnätet behöver ersättas och läckagen är stora. Det är den senare situationen vi står inför i Norberg. Det experiment som NVK utfört under de 13 år, som de har haft ansvar för va-nätet i Norberg, har inneburit ett betydligt mer åldrat ledningsnät än det som kommunen överlämnade i deras vård, förutom fördubblade avgifter.

Att åter byta modell till investeringar tillsammans med ett visst planerat underhåll, fordrar planering. En underhållsplan har utlovats sedan början av mandatperioden, men har inte utarbetats än, även om V-dala Miljö och bygg har utfört viss inventering. Några drastiska sänkningar av va-avgiften bör inte ske. Istället bör mer pengar satsas på planerat underhåll kombinerat med en investeringsplan.

Vad innebär det för Norbergs kommuns ekonomi? Det påverkar inte resultatet men skulderna ökar liksom tillgångarna. Internräntan täcker kommunens räntekostnader liksom att avskrivningarna minskar med avskrivningarna för ökade va-anläggningar. Finansieringen genom upptagning av nya lån blir cirka 5,5 miljoner vid 7 miljoner i investeringar och minskar med ökade avskrivningar. Med en total satsning på cirka 10 miljoner kan nog 3 miljoner anses vara driftkostnader och resterande 7 miljoner investeringar. Jag har avstått ifrån att fördjupa mig så mycket i ekonomi, eftersom det kan vara svårt att sätta sig in i och förstå.

Att tjänstemän ägnar sig åt retorik, ordbajseri i i form av en mängd ovidkommande faktauppgifter och skriver obegripliga rapporter är en skymf mot politikerna. Jag, som ekonom, kan genomskåda hyckleriet och konstaterar att de ekonomiska skälen är ologiska och osammanhängande.

Lars Persson

Partiet för Norbergs Framtid

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons