Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västmanland i topp när det gäller kvinnor i kommunpolitiken – flest i Skinnskatteberg

Västmanland är ett av de län som ligger bäst till i landet när det handlar om jämställdheten mellan kommunpolitikerna. Skinnskatteberg, Kungsör och Köping är i topp i länet med över 50 procent kvinnor i politiken.

Annons

I Västmanland är 46 procent av alla kommunpolitiker i länetes tio kommuner kvinnor. Siffran för hela landet är 43 procent.

Könsfördelningen bland politikerna i kommunfullmäktige brukar betraktas som jämn då andelen kvinnor respektive män ligger mellan 40 och 60 procent. Utifrån denna definition har åtta av tio kommuner i Västmanland en jämn könsfördelning i 2015 års undersökning, som gjorts av samarbetsorganet Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Störst andel kvinnor i fullmäktige finns i Skinnskatteberg, med 58 procent kvinnor – det är en förändring med 10 procentenheter sedan förra mätningen 2011.

I Kungsör är 55 procent av ledamöterna i fullmäktige kvinnor och i Köping är siffran 51 procent.

De kommuner med lägsta andel kvinnor i Västmanland är Surahammar – i botten – med endast 35 procent kvinnor och Arboga med 38 procent. Bägge får underkänt i jämställdhetshänseende enligt SKL:s egna riktlinjer.

Norberg ligger precis på den nedre, enligt SKL godtagbara gränsen på 40 procent kvinnor.

Fagersta ligger på rikssnittet, 43 procent, medan både Sala och Västerås har en kvinnoandel i fullmäktige på 45 procent. Hallstahammar har 47 procent kvinnliga politiker i kommunfullmäktige.

För landstingets del är könsfördelningen dock mer ojämn. 45 procent av de förtroendevalda i landstinget i Västmanland är kvinnor. Riksgenomsnittet för regioner/landsting är 48 procent.

Västmanland har sammanlagt 1 279 förtroendevalda politiker i olika nämnder och styrelser. 96 procent av dem är fritidspolitiker och har alltså sitt politiska uppdrag vid sidan av arbete eller studier.

Västmanland har i genomsnitt en kommunalpolitisk företrädare per 237 invånare och en landstingspolitiker per 1 606 invånare. Det innebär att här finns fler förtroendevalda i kommunerna och landstinget jämfört med snittet i landet, som har cirka 265 invånare per kommunalpolitiker och 2 202 invånare per landstingspolitiker.

Utrikes födda är bättre representerade bland de förtroendevalda i Västmanland än de är i riket i övrigt. I Västmanland är 15 procent av de förtroendevalda utrikes födda, jämfört med att gruppen utgör 20 procent av befolkningen. I landet utgör utrikes födda i genomsnitt nio procent av de förtroendevalda, vilket är tio procentenheter mindre än av den totala befolkningen.

Åldersfördelningen bland politikerna i Västmanland följer i princip samma mönster som landet som helhet. Framförallt är de unga (18–29 år) underrepresenterade.

Västerås har en något jämnare åldersfördelning och en högre andel yngre förtroendevalda än både länet och landet som helhet.

Även i Sala finns en något bättre representation av unga bland de förtroendevalda jämfört med andelen unga i kommunens befolkning.

Förtroendevalda över 65 år motsvarar sin andel i befolkningen i Västmanland, detsamma gäller för förtroendevalda i yngre medelåldern.

Åldersgruppen 50–64 år är överrepresenterad, både i Västmanland och i riket i övrigt.

Annons