Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fagersta-Posten fälls för att ha brutit mot god publicistisk sed

Fagersta-Posten fälls av Pressens Opinionsnämnd för en publicering 2016 med rubriken "Sjukhuset skickade personuppgifter om barn till fel person". Här är beslutet i sin helhet.

Annons

Uttalande av Pressens Opinionsnämnd dnr. 4/2017, exp.nr 12/2017

Fagersta-Posten fälld i PON: Kränkte barns integritet

Pressens Opinionsnämnd klandrar Fagersta-Posten för att ha publicerat integritetskänsliga detaljer om ett barn i en artikel om ett misstag i vården. Barnet befann sig i en utsatt situation och de publicerade detaljerna saknade samband med misstaget.

Artikeln publicerades den 24 oktober 2016 med rubriken Sjukhuset skickade personuppgifter om barn till fel person – anmäls. Samma artikel publicerades även i Vestmanlands Läns Tidning och på båda tidningarnas webbplats.

Av artikeln framgick att ett barn som varit på besök på en specialistmottagning på ett sjukhus hade fått sina uppgifter skickade till fel person.

Uppgifterna hade gått till en kvinna som hade ansökt om reseersättning från sjukhuset. I brevet med avslaget på hennes ansökan fanns också avslagen för två andra personer. Tidningen beskrev vilka mottagningar de andra hade besökt och talade om vilken ort de bodde i. I artikeln fanns en kommentar om det inträffade av barnets mor. Hon var chockad och sade att det kändes fruktansvärt kränkande.

Anmälaren: Horribelt agerande

Artikeln anmäldes av barnets mor. Hon ansåg att tidningen hade agerat horribelt och totalt utan eftertanke på vad hon och hennes familj kunde råka ut för. Genom publiceringen hade hennes stora nätverk fått veta att barnet gick på en specialistmottagning. Barnet hade varit extremt tydligt med att det räckte med att de närmast visste varför de var där. Barnet mådde nu oerhört dåligt.

Tidningen: Viktig granskning av grovt slarv

Tidningen svarade genom sin ansvarige utgivare. Han skrev att det var viktigt att media uppmärksammande grovt slarv i vården. För att ge en uppfattning om hur grovt slarvet var ansåg utgivaren att det var viktigt att tala om vilken mottagning som barnet hade besökt. Eftersom det handlade om ett barn hade tidningen varit extra noga med att inte röja barnets identitet.

PO: Integritetskänsliga detaljer blev kända för fler

Att granska vården och påtala problem och felaktigheter i hanteringen är av stort allmänintresse. I det här fallet träder emellertid vårdens skyldighet att värna enskilda vårdhavares integritet i förgrunden. Att vården brustit i detta hänseende är uppenbart. Det finns således inget att invända mot att tidningen rapporterat om det inträffade.

Utomstående har inte någon självklar rätt att ta del av hälsoproblem hos andra människor och tidningar bör därför vara mycket försiktiga i rapportering som berör enskildas hälsa.

Om det dessutom gäller ett barn krävs det mycket lite för att tidningen ska anses ha förorsakat honom eller henne en oförsvarlig publicitetsskada. I detta fall tillkommer att tidningen berättar för läsekretsen att det handlar om ett barn som är patient på en specialistmottagning.

För pressetiskt klander krävs emellertid även ett utpekande. I det här fallet framför utgivaren av VLT att barnet är anonymiserat. Tidningen beskriver att det handlar om ett barn och barnets mor som båda bor i en angiven ort och som har begett sig till en annan angiven stad för att behandlas på stadens sjukhus. Dessutom beskrivs vilka mottagningar de har besökt.

Tillsammans är det uppgifter som gör att en krets runt familjen – som vänner, grannar, arbetskamrater och skolkamrater – förstår vilka det handlar om. Denna krets har kännedom om sjukhusbesöken, men alla är inte insatta i karaktären på barnets kontakter med vården. Här får de veta mer om det.

För att en oförsvarlig publicitetsskada ska uppstå krävs det inte alltid ett utpekande som gör att en vidare krets får kännedom om den berördes identitet. Det räcker med att en krets som redan har viss insyn i omständigheterna delges detaljer av integritetskänsligt slag.

Det berörda barnet befinner sig i en utsatt situation och har inte minsta skuld i det missförhållande tidningen vill lyfta fram. Därmed har tidningen ett omfattande ansvar för att barnet inte skadas genom att det kan bli identifierat av personer i sin omgivning. Tidningen bör klandras för att en krets runt familjen genom artikeln får kännedom om integritetskänsliga detaljer om barnet.

Därför fäller PON artikeln

Pressens Opinionsnämnd gör samma bedömning som PO och finner skäl att klandra tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av PON:s beslut. Beslutet i dess helhet kommer att finnas tillgängligt på PO:s och PON:s hemsida www.po.se

Mer läsning

Annons