Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fagersta centrum och Västanfors dras ihop

Att minska avståndet mellan centrum och Västanfors är viktigt i den framtida planen för Fagersta.

Annons
Kartan visar hur centrum och Västanfors kan knytas ihop via två axlar: en urban och en grön. Den senare sammanlänkar förbättrade grönytor. Den urbana axeln ska gå mellan centrum och Västanfors över en kraftigt förbättrad gång- och cykelväg.

Centrum och Västanfors är två stadskärnor. Avståndet är inte bara två kilometer långt; den mentala vattendelaren har cementerats genom decennierna.

I och med Fagerstas kommande fördjupade översiktsplan – som stakar ut riktlinjer för de närmaste 25 åren – är det tänkt att kommunen ska dra i gång ett arbete med att minska det upplevda avståndet mellan centrum och Västanfors.

– Det vore en bra symbolik att slå till med den grejen snart. Det skulle signalera förnyelse, säger Andreas Fries, arkitekt på Strategisk Arkitektur, företaget som har stöttat Fagersta kommun i arbetet med planen.

En rad olika faktorer påverkar känslan av uppdelning i Fagersta. I förslaget till översiktsplan nämns bland annat att bostadsområden i Fagersta har byggts som mer eller mindre frikopplade öar. I dag är kontakterna mellan områdena kännetecknade av ”låg stadsmässighet”.

– Att lyckas hitta en stadskänsla, något som hänger ihop, vore bra. Det är lite utslängt i dag, säger kommunchefen Anders Kilström.

Gång- och cykelförbindelsernas varierade kvalitet mellan områdena nämns också som en starkt bidragande orsak till uppdelningen.

Se också: Så kan Fagersta efterlikna New York

Ett sätt att bättre koppla samman områdena är att utnyttja grönytor, bland annat dem mellan Meling och Norrby och mellan Norrbygården och Per Olsskolan. Tanken är, enligt förslaget till översiktsplan, att ”få en mer miljöanpassad stadsstruktur”.

Arkitektfirman skriver under på det här synsättet:

– Själva parktänket kunde man utveckla lite, säger Andreas Fries.

Att förbättra gång- och cykelvägen mellan centrum och Västanfors är en annan viktig del av planen.

I arkitektfirmans förslag ingår att höja säkerheten längs med stråket som går förbi Brinellskolan och som sedan löper parallellt med riksvägen mot Fagersta C.

Tanken är också att stärka stråket genom någon typ av sammanhållen gestaltning längs med sträckan.

– Det handlar om hur man kan visualisera stråket med ljussättning eller liknande, säger Anders Kilström.

Läs mer: Vill skapa viktig korsningspunkt

Det preliminära förslaget till fördjupad översiktsplan kommer enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att samrådas senare under våren. Då har bland annat allmänheten möjlighet att tycka till.

– Det finns väldigt många spännande tankar och idéer. Men det är några resor kvar att göra innan den blir slutligt antagen, säger kommunalrådet Marino Wallsten (S).

Mer läsning

Annons