Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fruktan för dödsolycka vid farlig korsning

Många trafikanter upplever korsningen vid avfarten mot Söderbärke på riksväg 68 som farlig. Trafikverket har dock inga planer på åtgärder den närmaste tiden.

Annons
Kalle Vohta och hans fru bor i Vad och kör ofta in på avfarten mot Söderbärke. De tycker att den borde lysas upp.

På kort tid har två olyckor inträffat vid avfarten mot Söderbärke/Vad på riksväg 68, i utkanten av Fagersta. Dessa har endast lett till plåtskador på fordon, men i folkmun är korsningen en mycket riskfylld plats i trafiken där fruktan om framtida dödsolyckor finns.

– Det har vi sagt länge, att det borde vara en fartsänkning innan avfarten när man kommer från Norbergshållet, säger Christina Vohta, boende i Vad.

Hon och hennes man, Kalle Vohta, åker ofta in och ut på avfarten.

– Det borde i alla fall lysas upp där, säger Kalle Vohta.

Therese Wernersen, som arbetar på Ica och bor i Söderbärke, har också reagerat.

– Det är så mycket skog när man kommer norrifrån och avfarten kommer abrupt. Även om man känner till den så är det lätt hänt att man måste sakta ner snabbt, säger hon.

Hon tycker också att korsningen borde lysas upp eller att en breddning av vägen byggs, som en svängfil.

– Eller så får de ta bort skog så att man får bättre sikt.

Förut var det hastighetsbegränsning 70 kilometer i timmen från Norbergshållet, men det höjdes till 100 när vajerräckena byggdes.

Denna korsning är en av platserna där polisen har regelbundna fart- och nykterhetskontroller.

– Personligen skulle jag inte ha något emot att hastigheten sänktes till 70 igen. Ur trafiksäkerhetssynpunkt skulle det minska olycksrisken, säger Magnus Strömberg, stationsbefäl i Fagersta.

Trafikutredare Mats Eriksson hos polisen bekräftar att det, under hans år i tjänst, förekommit ett antal olyckor i korsningen. Sikten är dålig både från södergående fil och från utfarten där det finns risk att missa väjningsplikten.

Trafikverket, som är ansvarig för riksväg 68, håller just nu på att genomföra en åtgärdsvalsstudie för vägen. Det är sträckan Örebro till Storvik som ska studeras. Studien genomförs i dialog med berörda kommuner, planupprättare i länen och med näringslivet.

– Studien kommer att utmynna i förslag på åtgärder som rekommenderas till planupprättarna, säger Linda Berntsen, samhällsplanerare på Trafikverket.

Den beräknas vara färdig efter sommaren.

– Än är det ett väldigt tidigt skede och det finns inga beslut. Sedan krävs det pengar också och prioriteringar som görs av planupprättarna.

I nuläget kan Linda Berntsen inte specifikt kommentera korsningen där avfarten mot Söderbärke går.

Finns något sätt att påskynda åtgärder vid olycksdrabbade ställen?

– Då görs alltid en olycksfallsutredning där man tar beslut om eventuella åtgärder.

Therese Wernersen tycker att en breddning av vägen vid avfarten borde byggas eller att sikten förbättras.

Mer läsning