Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu ska förorenade Uddnästippen testas

Uddnästippen i Strömsholms kanal är en av Västmanlands tio mest förorenade platser. Nu ska Kinnevik AB under hösten börja göra undersökningar.

Annons
Uddnästippen. Den del som utgör Uddnäs var innan 70-talet en egen ö i Kratten. Men Fagersta Bruk behövde expandera på 1960-talet och fyllde igen vattendraget så att fastlandet utvidgades. Fyllnadsmassorna bestod delvis av slagg och avfall från stålproduktionen. Nu ska Kinnevik göra undersökningar på Uddnäs.Foto: Google Earth

Provtagningar med borrkärnor kommer att göras under hösten för att sedan analyseras. Beroende på vad provsvaren blir kommer länsstyrelsen sedan att ta ett nytt beslut.

– Vi kikar först hur det ser ut. Då får vi se om det behövs fler prover eller om de ska upprätta en handlingsplan för åtgärder, säger Linda Knutsen, handläggare vid länsstyrelsen.

Kinnevik AB har inte frivilligt tagit på sig att göra undersökningarna. Till en början var det Västmanland-Dalarna Miljö och bygg som gav order om att göra undersökningar. Kinnevik motsatte sig det och länsstyrelsen tog över ärendet.

Kinnevik överklagade länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen.

Bolaget invände att de skulle ha ansvar för tippen då det var länge sedan den grävdes och att senare fastighetsägare också haft verksamhet i området.

Domstolen ansåg att Kinnevik hade huvudansvaret då det var Fagersta Bruk AB som tippade i nästan alla fyllnadsmassor.

1978 köpte Kinnevik upp aktier i Fagersta Bruk och 1985 fusionerades de två bolagen. Det gör Kinnevik till den domstolen anser vara verksamhetsutövare och därmed ansvarig.

0223-46610

Uddnästippen

I slutet på 60-talet behövde Fagersta Bruk AB expandera och fick tillstånd av dåvarande vattendomstolen att fylla igen Kraftverkskanalen som separerade Uddnäs från fastlandet.

Uddnästippen som den nu kallas var från början en ö i Kolbäcksån i södra delen av Fagersta Bruks industriområde.

Cirka en miljon kubikmeter fyllnadsmassor användes vid utfyllnaden. Under vattenytan fick sprängsten och grov morän användas. Medan ovanför vattenytan fick avfallsmassor från industrin användas.

Enligt den kunskap som finns så tippades även slagg i området på 40- och 50-talen.

Undersökningar har gjorts i marken vid Uddnästippen och i vattnet ovan- och nedanför tippen. En undersökning från 2007 visade att ett dominerande inslag i fyllnadsmassorna var slagg från ståltillverkningen.

Markprover visade också metallhalter av nickel och bly som överstiger gränsen för farligt avfall. Krom, koppar, bly och zink finns också som överstiger riktlinjer för mindre känslig markanvändning.

En annan undersökning togs fram 2004 som visade att sedimenten i Kolbäcksån nedströms från Uddnästippen hade stark metallpåverkan. Att metaller lakas ut från Uddnästippen konstaterades redan vid en undersökning 1999.

Källa: länsstyrelsen

Mer läsning

Annons