Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Uppsägningar bland lärare efter besked om fördelade löneförhöjningar

68 lärare i Fagersta fick ta del av regeringens bidrag i form av ökad månadslön, resten fick inte en krona. Nu har två lärare sagt upp sig till följd av lönefördelningen, och Fagerstas behov av behöriga lärare växer.

Annons

I somras rapporterade Fagersta-Posten om regeringens beslut att investera tre miljarder om året i högre löner för lärare i Sverige . Det så kallade lärarlönelyftet innebär en löneökning på ett belopp mellan 2 500 och 3 500 kronor i månaden för 60 000 lärare, detta för att vända skolelevernas kunskapsresultat. Fagersta tilldelades 2,8 miljoner kronor som skulle fördelas på legitimerade lärarers månadslön, men pengarna räckte inte till alla.

Läs mer: Lärarförbundet i Fagersta om de uteblivna lönehöjningarna

Beslutet om vilka lärare som är kvalificierade för att tilldelas lärarlönelyft tas på lokal nivå, men baseras på tre kriterier som regeringen utformat. Dessa kriterier bygger i det stora hela på att läraren är kvalificierad för det undervisande ämnet samt att den visar stort intresse för sitt yrke. Dessa kriterier menar Fagersta kommuns skolchef Kickie Svensson att alla lärare bör uppfylla, ändå valdes bara några ut att få högre lön, villket ledde till två uppsägningar.

– Det är jättetråkigt, speciellt eftersom att vårt största problem idag är att vi saknar behöriga lärare i Fagersta, säger Kickie Svensson.

Besultet om vilka som skulle få ta del av lärarlyftet skedde lokalt. Hur resonerade ni i er bedömning?

– Vi utgick från regeringens kriterier, dock är dessa ganska allmänt hållna och jag tycker att alla som jobbar som lärare borde uppfylla dessa, därför fick rektorerna ett svårt arbete med att fördela pengarna. Vissa personer var självklara men många låg väldigt jämnt till.

En förhoppning med lärarlönelyftet var att högre lön skulle motivera fler behöriga lärare att söka sig till skolorna i Fagersta, dock resulterade fördelningen i två uppsägningar och negativa reaktioner från Lärarförbundet.

Kände ni någon oro över sådana här konsekvenser under urvalsprocessen?

– Ja, det gjorde vi. Det fanns fler som förtjänade att ta del av det här men tyvärr så räckte inte pengarna, och vi kan ju inte låta bli att söka bidraget på grund av det. Detta är tråkigt då vi har många kompetenta men inte behöriga lärare i Fagersta idag, säger Kickie Svensson.

Lärarlönelyftets kriterier

Läraren ska arbeta med undervisning eller med uppgifter somhör till undervisningen eller andra uppgifter av pedagogisknatur. Läraren ska vara särskilt kvalificerad för verksamheten ochden undervisning som bedrivs Läraren ska ha visat intresse för och god förmåga att utveckla undervisningen på egen hand och tillsammans med kollegor.

Dessutom ska ett eller flera av följande kriterier uppfyllas:Ta särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöverlärarexamen förbättra undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt. Ta särskilt ansvar för att stödja lärarstudenter och kollegorsom är nya i yrket eller genom att ta särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden. Ta särskilt ansvar för särskilt kompliceradeundervisningssituationer. Källa: www.regeringen.se

Mer läsning

Annons