Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vad har hänt med Fagersta?

Polis, Ungdomscenter och skolan vittnar om ökad oro, skadegörelse och stölder bland ungdomar. Brottsanmälningarna har ökat markant. Vad beror det på? Och vad görs åt det?

Annons
Kommunpolisen Petronella Hjertqvist är oroad över den ökade brottsligheten i Fagersta sedan årsskiftet.

Polisen i Fagersta rapporterar om en markant ökning av brottsanmälningar runt Risbroskolan i år.

– Det är 29 stycken anmälningar kopplade till Risbroskolan till 22 mars i år. Brinellskolan har 13 anmälda brott. Det är sammanlagt fler än mellan 2013-15, säger områdespolisen Petronella Hjertqvist.

Sammantaget gäller anmälningarna tio våldsbrott, sju stölder och resten skadegörelse och misstanke om narkotikabrott.

Med anledning av orosbilden hölls ett samverkansmöte förra veckan med polisen, ungdomscenter, Brinell- och Risbroskolan, socialförvaltningen samt utbildnings- och fritidsförvaltningen.

– Det har hänt så pass mycket att vi kände att vi gemensamt vill agera för att förebygga och förhindra att det fortsätter att accelerera, säger Per Österberg, chef på utbildnings- och fritidsförvaltningen.

Enligt honom och Helene Blomberg, rektor på Risbroskolan, är de som beter sig illa och begår brott, identifierade. Det handlar om en grupp elever som det finns oro kring.

– I det fallen har vi kontaktat föräldrarna. Dessa elever går på lektioner och har skolresultat, oron gäller framför allt fritiden, vad de har för sig och vilka de umgås med, säger Helene Blomberg.

Det finns också indikationer på oro bland nyanlända?

– Jag ser ingen direkt överrepresentation hos nyanlända. Det finns lika goda kålsupare hos etniska svenskar, säger Per Österberg.

Han tror inte att det ökade antalet nyanlända har påverkat orosbilden specifikt.

Samverkansmötet utmynnade i en grund för fortsatt uppmärksamhet och samtal samt en rad konkreta åtgärder (se faktaruta).

Ett viktigt förebyggande inslag är föräldrastöd, tror Per Österberg.

– Där måste vi arbeta tillsammans både generellt och specifikt. När det finns oro kring en enskild ungdom men inte går att bevisa brott handlar det om att medvetandegöra och stötta föräldrarna.

Han hoppas, i och med detta, att toleransen ska minska: att det inte bara kommer att handla om grova och allvarliga brott, utan att insatsen kan verka för att ta tag i problematiken i tid. Gällande ensamkommande nyanlända, kontaktas deras gode män om det behövs och Per Österberg vill arbeta för att nå så många föräldrar som möjligt, även hos nyanlända.

Han vill betona att de allra flesta ungdomar beter sig bra och att man, som ung i Fagersta, inte ska vara rädd för att gå ut.

– Vi vet vad det handlar om och jag är övertygad om att det kommer lugna ner sig.

Men det kommer att ta tid.

– Min erfarenhet är att det här med att ändra beteenden inte är någon quick fix, säger Per Österberg.

Läs också: Polisen: Vi måste dra i handbromsen

Per Österberg, förvaltningschef, arbetar med att ta tag i problemen gemensamt.
Skadegörelsen på Citygallerian skedde någon gång under påskhelgen och har inte åtgärdats.
Rutor krossades vid Fagersta Central förra veckan.

Åtgärder för ett lugnare Fagersta

Polisen: Två områdespoliser ska arbeta enbart med att förebygga och utreda brott kopplade till ungdomar. Stöldbegärliga produkter på Risbro- och Brinellskolan ska DNA-märkas.

Socialtjänsten: Tillsätter fyra socionomer som ska arbeta i ett mobilt stödteam ute på stan om kvällar och helger. Sociala insatsgrupper deltar i bekymringssamtal.

Ungdomscenter: Bidrar med vuxenkontakt för ungdomarna. Kommer att göra ett sommarlovsprogram med bland annat lägerverksamhet.

Risbroskolan: Fler vuxna ska röra sig i området, från två till åtta stycken. Så få lektioner som möjligt ska ställas in. Under hösten kommer ett föräldrakafé- och utbildning att starta där föräldrar medvetandegörs om problematiken och får stöd i hur den ska hanteras.

Mer läsning

Annons