Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Luft, vatten, artrikedom – Västmanland klarar inte miljömålen

Varje år följs Sveriges miljömål upp. I Västmanland kan inte länsstyrelsen skriva "Ja" som betyder uppnått mål bakom någon av 17 kategorier.

Annons

När det gäller punkten luft kan Länsstyrelsen klämma dit ett nära. Luftkvaliteten i länet är relativt god. Problem med marknära ozon och partiklar återstår innan målet är uppfyllt. Ett nära står också för grundvatten av god kvalitet.

För punkterna giftfri miljö, bara naturlig försurning, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, levande skogar och ett rikt odlingslandskap nås inte målen. Här kan du läsa om alla mål.

Försurning är fortfarande ett problem i länets norra och nordvästra del. Under senare år har skogsbrukets försurande påverkan ökat.

Länsstyrelsen konstaterar också att under 2016 och 2017 har en handfull anläggningar och restaureringar av våtmarker kunnat beviljas stöd. "Det motsvarar en handfull procent av den för ändamålet tilldelade budgeten vilket är synnerligen otillfredsställande."

Det verkar alltså som att information om olika ekonomiska stöd inte når ut till exempelvis märkägare.

Vem har ansvar för att följa upp målen?

Sveriges regionala miljömyndigheter – de 21 länsstyrelserna och Skogsstyrelsen – har en drivande och samordnande roll i arbetet med att nå Sveriges miljömål.

De har ansvar för att regionalt prioritera, anpassa och konkretisera alla miljökvalitetsmål. De ansvarar för regional uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen och det regionala arbetet med att nå miljömålen. Länsstyrelser ska också föreslå åtgärder för att nå målen i samverkan med andra myndigheter.

Foto: Peter Krüger

Annons