Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljoner till Västmanland – kulturskatter ska rustas

Länsstyrelsen har fått cirka 10 miljoner kronor från Riksantikvarieämbetet till kulturmiljövård i länet. Bland annat ska slussportar i Strömsholms kanal restaureras och arbetet med att laga slusskammaren vid Jakob Matts kvarn i Sala fortsätter.

Annons

Länsstyrelsen har fått särskilda pengar för att stödja Strömsholms kanal AB i arbetet med att åtgärda flera slussportar med tillhörande trösklar. Tidigare arbeten med slussportarna har gjorts med antikvariskt felaktiga metoder och material. Detta gör att det nu finns ett omfattande behov av renovering för att kanalen ska fungera och för att det ska vara säkert att använda kanalen som farled.

För andra året i rad får länet särskilda pengar för att laga den raserade slusskammaren vid Jakob Matts kvarn i Sala. Detta ska både bevara slussen och göra den säker. Miljön kring slussen är ett värdefullt friluftsområde för Salaborna och besökare, och ligger längs ett gångstråk mellan staden och gruvan.

Den största delen av kulturmiljöbidraget går till olika byggnadsvårdsinsatser. Det kan gälla till exempel omläggning av plåttak eller restaurering av putsade fasader. Årets fördelning till enskilda projekt är ännu inte färdig.

De här projekten ska få pengar:

• Kolhuspelarna i Trummelsbergs bruk i Fagersta kommun ska rustas.

• Projektet ”Konstruktioner i vattnet” för vård och underhåll av kulturmiljöer i vatten.

• Att göra kulturreservatet Bråfors bergsmansby tillgängligt för allmänheten och vårda landskap och bebyggelse i reservatet.

• Bidrag till enskilda fastighetsägare för arkeologiska undersökningar.

• Projektet ”Modernismen i Västmanland” – om den moderna bebyggelsen i länet som drivs tillsammans med Västmanlands läns museum.

• Arbetet med Bergslagssatsningen – Kultur och Turism, tillsammans med länsstyrelserna i Örebro, Värmland, Dalarna och Gävleborg, Intresseföreningen Bergslaget och företrädare för turistorganisationer i respektive län.

Årets kulturmiljövårdsanslag för hela landet är 263 miljoner kronor. Jämfört med förra året är det en höjning med cirka 28 miljoner.

Ena slussporten i det lilla paret monteras efter att ha renoverats. Nu hoppas Strömsholms kanal att den håller 30-40 år, det var alltså förhoppningen år 2015.

Annons