Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lapphyttan stridsfråga i vindkraftsansökan

VKS Vindkraft har minskat antalet vindkraftverk i sin ansökan som svar på remissinstansernas krav. Under onsdagens offentliga sammanträde om vindkraftsparken blev det tydligt hur åsikter går isär när det gäller Lapphyttan.

Annons
Syn på plats. Representanter från bland annat länsstyrelsen i Västmanland och Dalarna, Riksantikvarieämbetet och VKS Vindkraft besökte Lapphyttan tillsammans med berörda privatpersoner. De tittade bland annat på den gamla masugnen.Foto: Seth Jansson

Till Olsbenningbornas glädje blev det offentligt sammanträde med VKS Vindkraft, remissinstanserna och berörda privatpersoner.

Se också: "Vi vill visualisera hur det kommer se ut"

Dagen började med att de som kallats till sammanträdet gjorde en syn på plats. Första stoppet var i Olsbenning där Ulla Bergquist, kulturmiljöenheten länsstyrelsen Västmanland, berättade om byns historia och kulturmiljö.

– Sammanträdet som vi ska ha i kväll är ovanligt. Det gör vi för att det finns desperata yttranden från olika myndigheter och ett allmänintresse av själva verksamheten. Då vill vi ha ytterligare fördjupning om argumentationen som gjorts under processen, säger Annika Israelsson, ordförande för Miljöprövningsdelegationen.

Läs också: Färre vindkraftverk i ny giv

Tre vindkraftverk är bortplockade ur den ursprungliga ansökan. VKS Vindkraft vill göra en kompletterande inventering av nattskärra vid ett ytterligare vindkraftverk. Beroende av vad den kompletteringen säger så kan det blir fyra vindkraftverk som plockas bort ur ansökan.

Matts Söderström, markägare i Hökmora, tyckte att det var bra att sammanträdet hölls.

– Jag äger fastigheter som gränsar mot vindkraftsområdet. Jag är här för jag vill ha svar på markägarfrågor. Till exempel hur det blir med vägsamfälligheter och skogsbruk. Vindkraftverken påverkar mig ekonomiskt, säger Matts Söderström.

I Olsbenning gjordes jämförelser med fotomontagen VKS Vindkraft gjort. Annika Israelsson hade innan gjort klart att synen var för att samla in fakta och argumentationen skulle ske på sammanträdet.

Men när Riksantikvarieämbetets representanter påpekade de ytterligare fotomontage som de önskar sig i byn blev det en diskussion redan där. Fredrik Sander, projektledare VKS Vindkraft, uttryckte sin irritation över att Riksantikvarieämbetet ”kommer in i elfte timmen” och vill ha fler fotomontage och underlag.

– Jag tycker det är dåligt. 2012 ställer vi frågan till Riksantikvarieämbetet men de överlåter till länsstyrelsen att vara statens representant. Under de fyra åren har vi träffat länsstyrelsen flera gånger och diskuterat särskilt fornlämningar och kulturmiljön, säger Fredrik Sander.

– Länsstyrelsen har inte haft några synpunkter förutom när det gäller arkeologin och då har vi gjort några förändringar. Det kan inte ha varit okänt för Riksantikvarieämbetet att det planeras vindkraftverk här. Vi har lagt ner mycket tid och mycket pengar och att man då kommer nu och drar till på detta viset, säger Fredrik Sander.

Riksantikvarieämbetet kom in med sitt yttrande efter att Miljöprövningsdelegationen begärt det från dem efter remisser från Jernkontoret och länsantikvarien. Vilket Riksantikvarieämbetet normalt sett inte gör innan ett tillståndsbeslut.

– Vi håller på att revidera alla riksintressen i landet men det tar olika lång tid. Men när det händer något särskilt åker vi ut och i det här fallet konstaterade vi att här behöver vi se över och revidera riksintresset. Då tar vi det i förtur, säger Ulf Lindberg, Riksantikvarieämbetet.

Stötestenen är Lapphyttans fornlämningsområde. Riksantikvariet vill utöka riksintresset från Olsbenning upp längs Svartån till att även omfatta Lapphyttan. Därför har de argumenterat mot de vindkraftverk som står närmast.

Under sammanträdet utvecklade Fredrik Sander företagets inställning att eftersom det enda skydd som finns nu är det skydd som gäller fornlämningen så påverkar inte vindkraftverken platsen.

– Att Riksantikvarieämbetet nu säger att man anser att det är riksintresse för Lapphyttan också spelar ingen roll. Det är inget beslut om att det är ett riksintresse. Och det finns inget landskapsskydd, sa Fredrik Sander.

Läs mer: VKS Vindkraft: Riksantikvarieämbetet har fel

Men Ulf Lindberg menar att de kan avgöra att det är riksintresse.

– Det är vi som avgör vilka områden som är av riksintresse för kulturmiljövården. Att det här området i sin helhet är ett riksintresse har vi konstaterat i vårt yttrande. I samarbete med länsstyrelsen behöver vi få till en så bra avgränsning av området som möjligt, säger Ulf Lindberg.

Sammanträde. Under sammanträdet gick ansökan igenom punkt för punkt och publiken fick ställa frågor.
Markfrågor. Matts Söderström, till höger, pratar med Bernt Forsberg, handläggare på Miljöprövningsdelegationen.
Fotopunkt. Diskussion om fotomontaget vid Lapphyttan blev det också.
Ett besök till Digerkällan hanns med.
Fredrik Sander pratar med Annika Israelsson.
Det kan inte ha varit okänt för Riksantikvarieämbetet att det planeras vindkraftverk här. Fredrik Sander, VKS Vindkraft.

Ansökan och processen

Under sammanträdet meddelades att ett beslut om miljötillstånd för vindkraftparken Målarberget ska komma innan juli.

I nuläget har vindkraftsprojekteraren VKS Vindkraft till och med måndag på sig att bemöta yttrandena från remissinstanserna.

Efter det ska då Miljöprövningsdelegationen ta ställning till om tillstånd ges eller inte.

Beslutet kan sedan överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Under sammanträdet berättade VKS Vindkraft att de ändrat sin ansökan till att gälla 35 till 36 vindkraftverk. Det är på grund av det vindkraftverk som ligger i ett område som utpekats som lokal för nattskärra. Företaget vill göra en kompletterande utredning för att se om det går att flytta turbinen där eller om den måste tas bort.

De andra vindkraftverken som har plockats bort från ansökan är det som legat mitt i Rakelnätets länkstråk, ett vindkraftverk som stått i radio- och tvnätsägaren Teracoms länkstråk samt ett vindkraftverk som var placerat vid en nyckelbiotop.

Mer läsning

Annons