Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sju län går ihop i svar till EU – pekar ut viktiga satsningar runt Mälardalen

Företrädare för sju län i Mellansverige har lämnat en gemensamt svar till EU:s infrastrukturfonder om vilka framtida satsningar som är viktigast för Mälardalen.

Annons
Bra och effektiva transporter är viktiga för Mälardalen, enligt  Mälardalsrådet.

Bakom svaret står företrädare för Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Sörmlands, Östergötlands och Gotlands län genom det transportpolitiska samarbetet ”En Bättre Sits” som koordineras av Mälardalsrådet.

I svaret understryker länen att bra och effektiva transporter till och från Stockholm-Mälarregionen är avgörande för både regionens och landets konkurrenskraft.

– Det är viktigt att regionen arbetar proaktivt så att vi blir väl sammanlänkade med det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), säger Erika Ullberg (S), ordförande Mälardalsrådet i ett pressmeddelande.

Företrädarna för de sju länen pekar också på den så kallade ”ScanMed-korridoren”, The Scandinavian-Mediterranean Core Network Corridor, som löper genom regionen från Finland och Östersjön i öster och vidare i sydvästlig riktning via Region Örebro län respektive Region Östergötland.

- Transportinfrastrukturen måste ses ur ett systemperspektiv när planering görs på nationell- och europeisk nivå. De prioriterade behoven har samtliga en tydlig koppling till de transeuropeiska transportkorridorerna med fokus på ScanMed-korridoren. Bland dessa finns Hallsbergs rangerbangård, som måste byggas ut sammanhållet och med ett systemperspektiv för att längre (750 meter) och tyngre tåg ska kunna köras enligt kraven för TEN-T-nätet, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet i pressmeddelandet.

Här kan du läsa hela samrådssvaret. Både privatpersoner och organisationer kan lämna sina synpunkter till EU:s infrastrukturfonder.

Stockholm-Mälarregionen enades redan i höstas om regionens prioriterade infrastrukturbehov inför vårens beslut om nationell plan för transportsystemet.

Mer läsning

Annons