Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Färre politiska stolar i Skinnskatteberg

Politikerna får färre stolar i Skinnskatteberg. På måndagen röstade kommunfullmäktige igenom en bantning av kommunstyrelse och utskott.
Samtidigt återremitterades fyra ärenden på grund av brister i hanteringen.

Annons

Kommunstyrelsens storlek minskar till elva ordinarie och elva ersättningsplatser från 1 januari 2019. Därmed får Skinnskattebergs kommunstyrelse samma storlek som Fagerstas och Norberg.

Alla utskott minskas till tre ledamöter och två ersättare, förutom ledningsutskottet som behåller fem ordinarie. Alla ärenden som rör Norra Västmanlands Utbildningsförbund där gymnasium och SFI-undervisning sker, flyttar till barn- och utbildningsutskottet.

Dessutom inrättas en överförmyndarnämnd. I dag har Skinnskatteberg en ensam överförmyndare.

Alliansen och Socialdemokraterna var överens om förändringen medan Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna var av avvikande åsikter. Det handlade framförallt om sakkunskap och kvaliteten på arbetet som utförts i nuvarande organisation och slutligen hamnar i kommunfullmäktige.

Oppositionen fick delvis vatten på sin kvarn när tre ärenden återremitterades. Sheila Imamovic Skog (mp) påtalade brister i riktlinjerna för markanvisningar respektive exploateringsavtal samt i mångfald- och jämställdhetspolicy och fick stöd i fullmäktige.

Dessutom återremitterades ansökan om vattenskyddsområde vid Färna vattentäkt på grund av att handlingar saknats under hela beslutsprocessen, vilket FP redan berättat om.

Återremitterade ärenden måste nu tas om.

Sheila Imamovic Skog (mp).

Kommunens kostpolicy innehåller nu också en tilläggsformulering om att sträva efter hundra procent ekologisk och närodlad mat. Ett beslut som klubbades så snabbt att Alliansen inte hann invända. Det samma hände med den socialdemokratiska motionen om övergångsställe över Köpingsvägen vid Allaktivitetshuset Sture som avslogs utan att de rdögröna hann begära votering.

Mer läsning

Annons