Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Man måste ha koll på skattepengarna”

Skinnskattebergs kommun får skarp kritik av revisionsfirman KPMG. Bristen på ett samordnat system är anmärkningsvärd och ökar risken för lagbrott, enligt rapporten.

Annons
Förra kommunstyrelsen i Skinnskatteberg beviljades ansvarsfrihet. Om den nuvarande kommunstyrelsen gör det avgörs i samband med vårens årsredovisning, berättar Henry Bäck, ordförande i kommunrevisionen i Skinnskatteberg.

KPMG har granskat hur Skinnskattebergs kommun arbetar med intern kontroll. Det är ett verktyg för att säkerställa om kommunen uppnår sina mål om att bland annat efterleva lagar och föreskrifter, och att kommunens verksamhet är ändamålsenlig och kostnadseffektiv.

Kommunens interna kontroll brister och bryter mot kommunallagens regler om tillräcklig intern kontroll, enligt KPMG. Bristerna ligger bland annat i att kontrollerna inte dokumenteras systematiskt. Att arbetet inte är samordnat är anmärkningsvärt, enligt KPMG.

Henry Bäck (V), ordförande för Skinnskattebergs kommunrevision, instämmer i kritiken.

– Detta är rätt allvarligt. Man måste ha koll på skattepengarna, att de används till det de är avsedda för och att fullmäktiges beslut blir verkställda. Förutsättningarna till en god internkontroll tror jag är dåliga med dagens system.

Carina Sándor (FP), är ordförande i kommunstyrelsen i Skinnskatteberg, som har en sammanhållande roll i det interna kontrollsystemet.

– Jag litar på vad KPMG säger, men då har kommunen brutit mot lagen i flera år.

Carina Sándor håller med om att det behövs dokumenterade rutiner.

– Det saknas nedskrivna rutiner, men det har det aldrig funnits. Utan rutiner är det svårare för kommunstyrelsen att följa upp förvaltningens arbete, säger hon.

Kommunen har förklarat det eftersatta kontrollarbetet med att man först velat förbättra målarbetet, där de förra kommunmålen kritiserats både för att vara svårmätbara och för många.

Kunde inte kommunen ha tagit tag i båda arbetena samtidigt?– Det kan jag hålla med om, men Alliansen har bara suttit mellan januari och oktober i år. Vi har sett bristerna i den interna kontrollen och börjat ta tag i det, säger Carina Sándor.

Målstyrningsarbetet har kritiserats i kommunens revisionsberättelser redan 2012, 2013 och 2014.

– Vi hade ett pågående arbete att revidera målen. Vi jobbade i alla fall med det under 2013 och 2014. Men det drog ut på tiden, säger Lars Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande under den förra mandatperioden.

Argumenten är tunna, anser Henry Bäck.

– Det är lite av en undanflykt. Man kan inte skylla på att man lagt alla resurser på nya mål. Det ena arbetet utesluter inte det andra. Vi har sagt detta i ett antal år. Nu säger vi det igen, säger han.

Varför anlitar ni en extern granskare just nu?

– Man kan inte göra hur många granskningar som helst, samtidigt. Nu var det dags för denna. Men båda politiska block har brustit i samma omfattning, säger Henry Bäck.

Efterlyser kommunala riktlinjer

I december ska Skinnskattebergs kommun ha bestämt hur det interna kontrollsystemet ska förbättras.

Kommunens tjänstemän har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur det ska gå till. Det arbetet pågår. Beslutet ska sedan fattas i kommunstyrelsen.

KPMG har i rapporten bland annat rekommenderat att :

Kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer för intern kontroll och att kommunstyrelsen antar en åtgärdsplan för genomförandet. 

Alla anställda får information om skyldigheten att rapportera brister i den interna kontrollen.

Att kommunstyrelsen följer upp den interna kontrollen årligen och att den dokumenteras och arkiveras.   

Mer läsning

Annons