Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skarp JO-kritik mot Migrationsverket – höll utlänning i förvar utan lagstöd

JO: Utvisad borde ha fått tid att resa frivilligt innan han togs i förvar.

Annons

En man från USA reste år 2015 till Sverige och sökte politisk asyl då han ansåg sig förföljd i sitt hemland.

Mannen bodde på en ort i norra Västmanlands län under delar av tiden då hans ansökan behandlades.

Migrationsverket beslutade dock att avslå hans asylansökan och beslutade att utvisa honom till USA. Enligt beslutet hade han fyra veckor på sig att lämna Sverige frivilligt, fristen gick ut på våren 2015.

Innan den fristen hade gått ut visade det sig att polisen redan gjort upp resplaner för mannen. En vecka innan fristen för honom att frivilligt lämna landet gick ut och mannen flyttat till Sundsvallstrakten tog sig polisen in till honom och tog honom i förvar på uppdrag av Migrationsverket.

Sedan mannen släppts ur förvar någon dag senare lämnade Migrationsverket över ärendet till polisen med uppgift om att utvisningsbeslutet var verkställbart. Även då löpte fortfarande den frist som mannen hade på sig att frivilligt lämna landet.

Polisen, som inte hade någon anledning att misstro Migrationsverkets uppgifter tog därför mannen pånytt i förvar i väntan på utvisning.

Justitieombudsmannen, JO, fick ärendet på sitt bord sedan mannen anmält hanteringen dit.

Migrationsverket försvarade sig inför JO:s många frågor med att de uppfattade det som att mannen försökte hålla sig undan.

JO viftar dock undan Migrationsverkets förklaringar och skriver "Lagstiftningen medger enligt JO:s uppfattning inet att några tvångsåtgärder vidtas mot den enskilde" under den tid som fristen att frivilligt lämna landet löper. Hade Migrationsverket haft farhågor att mannen hållit sig undan så hade verket enkelt kunnat upphäva beslutet om tidsfrist. Så gjordes dock inte.

Därför var det fel av Migrationsverket att ta mannen i förvar första gången.

Andra gången var det också fel av Migrationsverket att felaktigt uppge för polisen att utvisningsbeslutet var verkställbart trots att fristen för mannen att lämna landet inte gått ut.

Det ledde till att polisen på felaktiga grunder ingrep mot mannen. JO riktar ingen kritik mot polisen, de agerade efter Migrationsverkets anvisningar.

Justitieombudsman Cecilia Renfors skriver som avslutning av den tio sidor långa JO-kritiken: "Jag är sammanfattningsvis mycket kritisk till hur Migrationsverket hanterar (mannens namn) ärende."

Mer läsning

Annons