Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Trasiga kyrkor lagas med pengar från staten

Många kyrkor är gamla och därmed historiskt intressanta. De är inte bara viktiga för församlingarna, utan också en viktig del av bygdens kulturhistoria. Därför ger staten bidrag till kyrkors renovering, så kallad kyrkoantikvarisk ersättning.

Annons

Tortuna kyrkas torntak ska rustas – en av de kyrkoantikvariska åtgärderna som får pengar av staten.

Nu har statens kyrkoantikvariska ersättning fördelats bland Svenska kyrkans kyrkor i Västerås stift. Villkoren för att kyrkorna får ersättning är att det rör sig om byggnader som är skyddade enligt kulturminneslagen, och att ersättningen inte går till löpande underhåll eller drift.

De kyrkor i Västmanlands län som blir föremål för riktade insatser är följande:

Karbennings kyrka får ungefär 700 000 kronor för att utreda sprickbildning i innertak samt för fönsterrenovering. Den beräknade totalkostnaden beräknas bli cirka 900 000 kronor.

Västerfärnebo kyrka får 900 000 kronor för fönsterrenovering, totalkostnaden beräknas till 1,2 miljoner kronor.

I Västerås pastorat kommer Harkakers och Kungsåra kyrkor att få knappt 300 000 kronor vardera för fönsterrenovering, beräknad totalkostnad knappt 400 0000 kronor per kyrka.

Även Romfartuna kyrka blir föremål för fönsterrenovering, av en totalkostnad på knappt en halv miljon täcks 360 000 kronor av staten.

Mikaelikyrkan i Västerås har en klockstapel som är mogen för renovering. Av en totalkostnad på 1,5 miljon får kyrkan hälften i kyrkoantikvarisk ersättning. Dessutom ska säkerheten i kyrkan förbättras, av en totalkostnad på 1,5 miljon för de åtgärderna täcks drygt 1,1 miljoner av den kyrkoantikvariska ersättningen.

Slutligen ska Tortuna kyrkas torntak bytas och/eller repareras. Av de två miljonerna i beräknad totalkostnad täcks 1,5 miljon av staten.

I övrigt får åtskilliga kyrkor i övriga stiftet, som omfattar Dalarnas län samt norra delen av Örebro län, ersättning. Bland annat ska taket på riksbekanta Mora kyrka restaureras. Taket är ett skiffertak som genom åren drabbats av omfattande skador. Av en beräknad totalkostnad på åtta miljoner bidrar staten med sex miljoner.

Pengar ska också gå till stiftsgemensamma åtgärder i form av inventering av stiftets kyrkors orglar samt inventering av spåntäckta fasader och tak.

Totalt kommer åtgärderna i Västerås stift att kosta drygt 70 miljoner kronor. Drygt 30 miljoner bekostas av staten, övriga pengar står församlingarna för.

I hela Sverige har Kyrkostyrelsen fördelat knappt en halv miljard kronor till kyrkans församlingar för olika projekt. Riksantikvarieämbetet har yttrat sig om hur medlen ska fördelas över landet, respektive länsstyrelse har yttrat sig om hur pengarna ska fördelas i respektive län.

Mer läsning

Annons