Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny rapport slår fast – tingsrätten kan bli mycket mer effektiv

Västmanlands tingsrätt i Västerås skulle kunna öka effektiviteten med 22 procent – utan att få mer resurser. Detta slår Riksrevisionen fast i en färsk granskning av landets tingsrätter.

Annons

Resultaten i Riksrevisionens senaste rapport slår fast att flera av landets tingsrätter kan bli betydligt effektivare. Granskningen ger också vid handen att produktiviteten vid tingsrätterna överlag sjunkit de senaste åren.

Riksrevisionens granskning är den första studien av svenska domstolars effektivitet och produktivitet som gjorts systematiskt utifrån data från samtliga tingsrätter.

Granskningen bygger på omfattande jämförelser mellan de svenska tingsrätterna och tyder på att det – trots ett antal omorganisationer och förändrade arbetssätt de senaste åren – finns kvarvarande effektivitetsproblem hos flera svenska tingsrätter.

– Vi tolkar resultaten som att det finns tingsrätter som har potential att bli betydligt effektivare, säger riksrevisor Stefan Lundgren, i ett pressmeddelande.

Bland de tingsrätter där det enligt Riksrevisionen finns en stor möjlighet att effektivisera arbetet inom befintlig organisation återfinns Västmanlands tingsrätt i Västerås. Riksrevisionen har kommit fram till att 22 av landets 48 tingsrätter är helt effektiva och jobbar så bra de kan inom de ekonomiska och personella ramar som finns. Dessa 22 tingsrätter har fått ett nollvärde, där noll står för full effektivitet.

På övriga 26 tingsrätter finns enligt Riksrevisionen möjlighet att öka produktiviteten och effektiviteten inom befintliga resurser – dessa listas procentuellt utifrån hur stor förbättringspotential som Riksrevisionen anser finns, alltifrån Ystad som ligger på 4 procent ineffektivitet (tingsrätten kan bli 4 procent effektivare) upp till landets minst effektiva tingsrätter, Lycksele och Sundsvall, där det finns en ineffektivitetskoefficient på 36–37 procent.

Riksrevisionen granskning ger resultatet att Västmanlands tingsrätt skulle kunna öka effektiviteten med 22 procent. Västmanlands tingsrätt hamnar därmed på plats 42 av 48 när det gäller att på bästa sätt utföra sitt arbete utifrån rådande arbetssituation och resurser. Förutom redan nämnda Lycksele och Sundsvall är det bara tingsrätterna i Uddevalla, Östersund, Stockholm och Alingsås som är mindre effektiva än Västmanland (samtliga ligger inom spannet 22–26 procents förbättringspotential).

Bland de 22 tingsrätter som lyfts fram som fullt ut effektiva kan nämnas Eskilstuna, Norrtälje, Södertälje, Falun, Gävle och Värmland.

Resultaten i Riksrevisionens rapport visar dock inte om det är tingsrätternas arbetssätt som kan förbättras eller om den uppmätta ineffektiviteten beror på faktorer som ligger utanför den enskilda domstolens kontroll.

Samtidigt finns stora skillnader i uppmätt effektivitet mellan de olika domstolarna. Det tyder på att generella insatser för att öka tingsrätterna effektivitet sannolikt inte är rätt väg att gå, utan att det istället behövs mer selektiva åtgärder.

– Vår rekommendation är att Domstolsverket kartlägger de faktorer som kan tänkas påverka effektiviteten vid tingsrätterna. Det är möjligt att det till exempel finns kvarvarande organisatoriska problem hos vissa tingsrätter, säger projektledare Jonas Månsson.

Enligt granskningen har tingsrätternas produktivitet sjunkit de senaste åren. Riksrevisionen rekommenderar därför Domstolsverket att även kartlägga de faktorer som påverkar möjligheterna till produktivitetsökningar.

Här kan den som vill fördjupa sig mer läsa hela rapporten i pdf-format.

Mer läsning

Annons