Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Psykiatrin gav medicin gömd i dryck – inspektion ger kritik

Barn- och Ungdomspsykiatrin i Västerås får kritik av Inspektionen för vård och omsorg.

Annons

En ungdom som vårdades inom barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård tidigare i år utsattes för flera tvångsåtgärder under en knapp månad.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har funnit flera brister då tvångsvården skedde.

Bland annat blandades antipsykotisk medicin i juice, med syfte att patienten skulle få i sig medicin utan att veta om det. IVO kritiserar den metoden även om alternativet hade varit tvångsinjektion.

IVO:s inspektörer skriver: "Patienten ska ges saklig information om de behandlingsmetoder som står till buds för att på så sätt ta ställning till alternativen." Om patienten inte ger sitt samtycke kan chefsöverläkaren, när en patient tvångsvårdas, i vissa fall fatta beslut om tvångsmedicinering.

IVO framhåller att "patientens självbestämmande och integritet ska respekteras."

IVO är också kritisk till att patienten avskiljts - alltså måste vistas enskilt för att inte försvåra vården av andra - i åtta timmar och därefter omedelbart avskiljts under åtta nya timmar.

Om man ska avskiljas längre än åtta timmar krävs underrättelse till IVO - genom att avskilja en patient knappt åtta timmar och därefter omedelbart fatta beslut om nytt avskiljande riskerar det att "ge bilden av att man på detta sätt kringgick reglerna om underrättelseskyldigheten till IVO".

Dessutom, konstaterar IVO, placerades patienten ibland i sitt rum i sällskap av personal, dock med öppen dörr. Men där fanns en gråzon som IVO är kritisk till - om patienten i praktiken hindrades att lämna sitt rum var det att jämställa med avskiljning.

IVO lämnar ärendet med påpekandet att Barn- och ungdomspsykiatrin måste "utveckla formerna för egenkontroll av sina processer och arbetssätt". Dessutom bör dokumentationen förbättras. Arbetssätten vid avskiljning måste uppfylla gällande lagar och bestämmelser.

Mer läsning

Annons