Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västmanland tar täten för att säkra bra kvalitet på regionens vatten

Vattenmyndigheten vid Länsstyrelsen i Västmanland får ansvaret för ett långsiktigt vattenförbättringsprojekt, finansierat av EU-medel.

Annons

Vattenprojektets mål är bland annat att minska påverkan från näringsämnen och miljögifter, skapa fria vandringsvägar för fisk och effektivisera kommunal vattenplanering.

Västmanlands landshövding Minoo Akhtarzand skrev på projektkontraktet i måndags och därmed blir Västmanlands länsstyrelse och Västerås, där Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrrikt ligger, centrum och koordinator för det 7,5 år långa vattenförbättringsprojektet, vars officiella namn är Life IP Rich Waters.

– Nu kan vi ta ytterligare krafttag kring åtgärder för bättre vatten. Det är mycket glädjande att vi nu har fått Sveriges första LIFE IP-projekt. Det ger oss möjlighet att ytterligare öka takten och bidra till att genomföra åtgärdsprogrammet för vatten på ett bättre sätt, säger landshövding Minoo Akhtarzand, i ett pressmeddelande.

Landshövdingen i Västmanland Minoo Akhtarzand.

Projektet startar den 1 januari nästa år och ska innefatta att deltagande parter ska anlägga våtmarker, bygga vandringsvägar för fisk förbi dammar och rena dagvatten. Förutom konkreta åtgärder, är viktiga delar i projektet att sprida kunskap om vattenarbetet och stötta teknikutvecklingen för vatten, skriver länsstyrelsen om projektet.

Läs också: Därför är vårt drickvatten hotat

LIFE är EU-kommissionens miljöprogram och IP står för integrerade projekt som utformats för att stödja genomförandet av EU:s miljödirektiv.

Projektet består av 35 medverkande partner som alla kommer att driva olika delprojekt. De representerar en bredd av organisationer på nationell, regional, kommunal och lokal nivå, myndigheter, kommuner, företag, universitet och vattenvårdsförbund.

Totalbudget för LIFE IP Rich Waters är 30 miljoner euro, varav EU:s bidrag är cirka 10 miljoner euro. Havs- och Vattenmyndighetens bidrag är 5 miljoner euro. Projektets 35 partners går själva in med resterande del på 15 miljoner euro.

– Arbetet ska leda till att rätt åtgärd genomförs på rätt plats inom jordbruket, minskat fosforläckage från sjösediment och ökad kunskap om förekomst av miljögifter. Möjligheten för fiskar att nå sina uppströms lekområden ska också förbättras. förklarar Mats Wallin på Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt som lyder under länsstyrelsen i Västmanland.

Läs också: Jätteprojekt med Enköping sjösätts

Norra Östersjöns vattendistrikt sträcker sig från Dalälven i norr till Bråviken i söder och från Kilsbergen i väster till skärgården i öster. Distriktet är till ytan det minsta vattendistriktet i Sverige, men har med sina 2,9 miljoner invånare den största befolkningen. Stora delar av vattendistriktet präglas av den påverkan som mänskliga verksamheter har medfört och effekterna kan avläsas i tillståndet i vattenmiljöerna.

Norra Östersjöns vattendistrikt är fokus för projektet. Det är i detta vattendistrikt som de fysiska åtgärderna kommer att utföras och som det kommer ske lokalt, kommunalt och regionalt arbete.

Medverkan av nationella partners kommer att tillse att resultat och erfarenheter även kommer att spridas och användas i resten av Sverige. Följande 35 partners ingår i Life IP Rich Waters:

Länsstyrelserna i Västmanland, Stockholm , Södermanland, Uppsala län, Örebro län, Dalarna, Norrbotten, Västernorrland, Kalmar län och Västra Götalands län samt Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges Lantbruksuniversitet, Svenska miljöinstitutet, Hjälmarens Vattenvårdsförbund, Mälarens Vattenvårdsförbund, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund, Uppsala kommun, Heby kommun, Katrineholms kommun, Stockholm stad, Strängnäs kommun, Upplands Väsby kommun, Västerås stad, Älvkarleby kommun, Örebro kommun, Östhammars kommun, Sollentuna kommun, Smedjebacken Energi och Vatten, Mälarenergi AB, Mälarenergi Vattenkraft AB, Bioremed AB, Ecopelag Ekonomisk förening och Julmyra Horse Center AB.

Mer läsning

Annons