Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraft kan samsas med fina kulturmiljöer

Svar till Yvonne Gröning (19/2). På vilket sätt anser du att till exempel Diger källa och Lapphyttan kommer att förstöras av vindkraftparken?

Annons
Vindenergi. Skadligt för omgivande kulturmiljöer? Bilden visar en vindkraftspark utanför Umeå.  Foto: Fredrik Sandberg/TT

Jag har noga studerat VKS handlingar i ärendet och kan konstatera att det sedan 2010 hållits ett flertal möten och samråd med markägare och närboende, där man kunnat lämna sina synpunkter. Det har anordnats studiebesök i området vid den tilltänkta vindkraftparken. Länsstyrelserna i Västmanland och Dalarna samt Miljö- och byggförvaltningen har fått säga sitt. Likaså Försvarsmakten, Luftfartsverket, PTS, Trafikverket och ett flertal andra.

Öppet hus har hållits för allmänheten och det har annonserats i lokalpressen i närområdet.

Du har vid flera tillfällen kunnat framföra dina synpunkter gällande vindkraftens eventuella påverkan på kulturmiljöerna.

Jag har också läst rapporter om vindkraft och kulturmiljöer. Enligt Rapport 6541 – Vindkraft Kulturmiljö från Klimatprogrammet Vindval, ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket, ska man inte bortse från den inverkan som enstaka verk och grupper av verk har på kulturmiljön, men heller inte överdriva den. De platser som får permanenta skador är de platser där verken anläggs, samt infrastruktur kopplad till dem, till exempel vägar.

Norberg antog 2010 dessutom en Energi- och klimatstrategi med målet att minska utsläppen och användningen av fossila bränslen.

Ett förändrat klimat påverkar våra kulturmiljöer fysiskt och fortsätter vårt användande av fossila bränslen så riskerar vi att förlora dem. Nedbrytningen av fornlämningar sker inte bara ovan jord utan också under den.

Det finns ett antal lagar och regler att ta hänsyn till vid uppförande av vindkraftverk. Jag förutsätter att VKS tar till sig eventuella synpunkter från länsstyrelser, Riksantikvarieämbetet och andra inblandade myndigheter.

Jag vet inte hur din upplevelse av till exempel Lapphyttan kommer att förändras av att det finns vindkraftverk en bit bort. Det kan bara du svara på, men enligt samma rapport som ovan konstateras vid utfrågning av besökande i ett område med vindkraftpark att de flesta inte tyckte att själva upplevelsen förändrats nämnvärt utan att det är platsen i sig som är upplevelsen.

Det finns många platser i Sverige där vindkraft samsas med kulturmiljöer och fornlämningar, bland andra utanför Tanum i Bohuslän med sina unika hällristningar. Samsö i Danmark är ett annat exempel. De är självförsörjande på vindkraft och har ett stort antal kulturmiljöer och fornlämningar.

Det kanske till och med blir lättare att i framtiden ta sig fram till kulturmiljöerna i områdena med vindkraftverk.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons