Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Visioner viktiga i arbetet med äldreomsorgen

Svar till Dagny Tellner angående vilka planer som finns för att bygga nytt äldreboende samt Britta om de politiska visionerna finns hos politikerna i Norberg.

Annons

Insändare: Ge besked om äldreomsorgen

2015 utreddes behovet av särskilt boende för äldre utifrån demografi och förväntat behov. Resultatet visade att vi just nu klarar att möta behovet i befintliga lokaler, ny utredning kommer att göras 2018. Utredning gjorde även om framtida behov inom LSS med svaret att vi behöver bygga ut. Kostnadsförslag på detta får vi i augusti.

Angående politiska visioner så vill jag berätta hur socialutskottet arbetar:

Varje möte som vi har startas med visionssamtal. Här diskuteras hur visioner skall förverkligas. Inget parti har majoritet så att komma överens är viktigt. Några av de frågor som har politisk förankring som vi jobbar med just nu är till exempel:

1. Sänka kostnaden för försörjningsstöd genom att anställa stödcoach.

2. Få ner antalet placeringar genom att anställa fler familjebehandlare som jobbar förebyggande.

3. Utveckla arbetsmarknadsenheten.

4. Sänka arbetslösheten med fokus unga.

5. Utveckla verksamheten med Integration för att möta behov och möjligheter.

En prioriterad fråga är hur kommunen kan bli en attraktiv arbetsgivare, här har vi påbörjat flera saker:

1. Projektet mönsterarbetsplats inom hemtjänsten som syftar till ökad sysselsättningsgrad och minska antalet delade turer.

2. Omorganisation för nattsköterskor.

3. Genomlysning i alla arbetslag för att fånga upp de anställdas förslag till hur vi förbättrat arbetsförhållanden.

Det jag nämnt är ovan är några av de saker som vi jobbar med och som är kopplat till politiska visioner. Det vi inte lagt så mycket energi på är att berätta om vad vi gör.

Det finns visioner inom politiken i Norberg, mycket kraft och energi läggs på att försöka göra verklighet av dessa. Här tror jag vi i politiken kan bli bättre på att berätta om vår roll, vad vi gör och hur visioner omvandlas till beslut och handling.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons